banner-image

Jesenji tretman koštičavog voća tek kada otpadne 70 odsto lišća

Na području Srbije koštičavo voće (breskva, kajsija, šljiva, višnja, trešnja i dr.) se, u zavisnosti od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta, nalazi u fazi od početak obezbojavanja lišća do faze 70% listova opalo, saopštteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Foto:PIS

Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena poput prouzrokovača monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i drugih prouzrokovača oboljenja, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih pereparata na bazi bakra u fazi kada opadne oko 70% lisne mase:

  • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35% ili
  • Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8% ili
  • Nordox (bakar-oksid) u koncentraciji 0,3%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu u najtoplijem delu dana na temperaturi vazduha iznad 7°C. S obzirom da navedeni patogeni prezimljavaju na kori stabala i grana, rak ranama, pupoljcima i drugim skrivenim mestima, tretman treba sprovesti sa većom količinom vode sa ciljem kupanja biljaka i dospevanja depozita preparata na sve biljne delove.

Pre sprovođenja hemjskih mera zaštite preporučuje se i primena agrotehničkih mera koje podrazumevaju uklanjanje i uništavanje polomljenih i obolelih biljnih delova, kao i mumuficiranih plodova.