banner-image

Vojvodina daje bespovratna sredstva za razvoj turističkih potencijala u ruralnim područjima

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Cilj ovog Konkursa jeste povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja, kroz doprinos razvoju turističkih potencijala.

Za realizaciju Konkursa za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđeno je ukupno 28.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za:

  1. Izradu projektne dokumentacije ili ažuriranje postojeće projektno-tehničke dokumentacije od značaja za unapređenje turističke ponude lokalne samouprave kao i prodaje poljoprivrednih proizvoda;
  2. Izradu projekata turističke signalizacije koja obuhvata i signalizaciju poljoprivrednih gazdinstava koja se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda sa kućnog praga kao i ažuriranje postojeće;
  3. Postavljanje nove i/ili obnavljanje postojeće turističke signalizacije koja obuhvata i signalizaciju poljoprivrednih gazdinstava koja se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda sa kućnog praga.

Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine. Lokalne samouprave koje imaju status grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor imaju pravo da konkurišu za naseljena mesta koja se ne nalaze u sedištu grada.

Konkurs je otvoren do 15.11.2021. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI” ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4379, u periodu od 13 do 15 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave sa izjavama, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.