banner-image

Približava se rok za realizaciju subvencionisanih investicija u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je obaveštenje o roku za realizaciju investicija po  konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vvojvodini u 2021. godini

Sekratarijat obaveštava podnosioce prijava na Konkursu sa kojima je zaključen ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi na teritoriji AP Vojvodine  da je krajnji rok za realizaciju investicija 20. novembar 2021. godine.