banner-image

Poziv proizvođačima hleba za kupovinu subvencionisanog brašna tip 500

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa „T-500” i Zaključka Vlade o interventnoj prodaji brašna tipa „T-500” proizvođačima hleba, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglasilo je poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama.

Svi proizvođači hleba sa teritorije Republike Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe bili registrovani za obavljanje pomenute delatnosti, zainteresovani za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Uniji pekara Srbije, na broj telefona sekretara Slavice Petrović 062/ 878-1783 i imejl adresu: slavica0801@gmail.com ili Privrednoj komori Srbije na imejl adresu: prehrambena@pks.rs.

Prijavljivanje traje od utorka 23. novembra 2021. godine pa do isteka količina brašna.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će konačne spiskove, sa određenim maksimalnim količinama brašna, prethodno ažurirane od strane Unije pekara Srbije i Privredne komore Srbije, dostavljati Republičkoj direkciji za robne rezerve na nedeljnom nivou, sve do isteka količina subvencionisanog brašna tipa „T-500”.

Proizvođači hleba, koji se nađu na spiskovima, u obavezi su da sa Republičkom direkcijom za robne rezerve zaključe ugovore o kupovini brašna, u kojima će se tačno definisati sve što je bitno za realizaciju posla.

Pšenično belo brašno „T-500“, koje će biti preuzimano iz skladišta Republičke direkcije za robne rezerve, je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom, ili u drugu raspoloživu ambalažu.

 Cena brašna iz robnih rezervi, iznosi 33 dinara po kilogramu, uključujući PDV, utovareno u vozilo kupca kod skladištara Pepubličke direkcije za robne rezerve.

Nakon izvršene uplate sredstava, proizvođači hleba će dobiti pismeni nalog za preuzimanje pšeničnog brašna „T-500“, koje će se preuzimati u mlinovima, koji će vršiti meljavu za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve.

Kontakt osoba u Republičkoj direkciji za robne rezerve je Snežana Obradović, broj telefona 011/323-9052, Tatjana Delić 011/3343-652, Dragica Cajner 021/526-890.

Troškove transporta brašna snose proizvođači hleba.