banner-image

Koja su to područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za period od tri godine.

Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma:

1) nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500m i preko 500m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda;

2) nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima

3) nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu

Ovaj pravilnik primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Spisak područja sa otežanim uslovima rada:

Редни
број
ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ
1. Александровац Бзенице
    Ботурићи
    Братићи
    Велика Врбница
    Веља Глава
    Вранштица
    Горњи Вратари
    Грчак
    Доњи Вратари
    Јелакци
    Козница
    Латковац
    Лесеновци
    Лесковица
    Плеш
    Плоча
    Пуховац
    Ржаница
    Рогавчина
    Рокци
    Старци
    Стрменица
2. Алексинац Вукања
    Голешница
    Липовац
    Породин
    Преконози
    Рсовац
    Црна Бара
3. Ариље Бјелуша
    Бреково
    Висока
    Вране
    Гривска
    Добраче
    Крушчица
    Латвица
    Миросаљци
    Радобуђа
    Радошево
    Северово
    Ступчевићи
    Трешњевица
4. Бабушница Александровац
    Бабушница
    Бердуј
    Берин Извор
    Богдановац
    Братишевац
    Брестов Дол
    Вава
    Валниш
    Велико Боњинце
    Војници
    Врело
    Вучи Дел
    Горње Крњино
    Горњи Стрижевац
    Горчинце
    Грнчар
    Дол
    Доње Крњино
    Доњи Стрижевац
    Драгинац
    Дучевац
    Завидинце
    Звонце
    Извор
    Јасенов Дел
    Калуђерово
    Камбелевац
    Кијевац
    Лесковица
    Линово
    Љуберађа
    Масуровац
    Нашушковица
    Остатовица
    Пресека
    Проваљеник
    Радињинце
    Радосињ
    Радошевац
    Ракита
    Раков Дол
    Раљин
    Ресник
    Стол
    Стрелац
    Студена
    Сурачево
    Црвена Јабука
    Штрбовац
5. Бајина Башта Бесеровина
    Гвоздац
    Добротин
    Драксин
    Дуб
    Заглавак
    Заовине
    Зарожје
    Зауглине
    Злодол
    Јагоштица
    Јакаљ
    Јеловик
    Коњска Река
    Љештанско
    Мала Река
    Овчиња
    Оклетац
    Пепељ
    Перућац
    Пилица
    Придоли
    Растиште
    Рача
    Рогачица
    Сијерач
    Солотуша
    Стрмово
    Церје
6. Бела Паланка Бабин Кал
    Бежиште
    Вета
    Витановац
    Врандол
    Вргудинац
    Горња Глама
    Горња Коритница
    Горњи Рињ
    Градиште
    Дивљана
    Долац (село)
    Доња Глама
    Доња Коритница
    Доњи Рињ
    Дражево
    Клисура
    Козја
    Космовац
    Крупац
    Мирановац
    Мирановачка Кула
    Мокра
    Ново Село
    Ореовац
    Пајеж
    Теловац
    Топоница
    Црнче
    Шљивовик
7. Блаце Више Село
    Врбовац
    Горња Јошаница
    Горње Гргуре
    Доња Рашица
    Дрешница
    Качапор
    Музаће
    Попова
    Пребреза
    Претрешња
    Придворица
    Рашица
    Сибница
    Џепница
8. Бојник Боринце
    Добра Вода
    Ивање
    Магаш
    Мајковац
    Ображда
9. Бољевац Боговина
    Добро Поље
    Јабланица
    Криви Вир
    Луково
    Мали Извор
    Мирово
    Подгорац
    Ртањ
    Рујиште
10. Бор Бор
    Бучје
    Горњане
    Злот
    Кривељ
    Лука
    Танда
    Топла
11. Босилеград Барје
    Белут
    Бистар
    Босилеград
    Бранковци
    Бресница
    Буцељево
    Голеш
    Гложје
    Горња Љубата
    Горња Лисина
    Горња Ржана
    Горње Тламино
    Грујинци
    Доганица
    Доња Љубата
    Доња Лисина
    Доња Ржана
    Доње Тламино
    Дукат
    Жеравино
    Зли Дол
    Извор
    Јарешник
    Караманица
    Милевци
    Млекоминци
    Мусуљ
    Назарица
    Паралово
    Плоча
    Радичевци
    Рајчиловци
    Ресен
    Рибарци
    Рикачево
    Црноштица
12. Брус Батоте
    Бело Поље
    Блажево
    Бозољин
    Боранци
    Брђани
    Брзеће
    Будиловина
    Велика Грабовница
    Витоше
    Влајковци
    Горње Левиће
    Горњи Липовац
    Град
    Градац
    Грашевци
    Домишевина
    Доње Левиће
    Доњи Липовац
    Дренова
    Дртевци
    Ђерекаре
    Жарево
    Жиљци
    Жуње
    Иричићи
    Кнежево
    Кобиље
    Ковизле
    Кочине
    Крива Река
    Ливађе
    Мала Грабовница
    Милентија
    Осреци
    Паљевштица
    Равниште
    Радманово
    Радуње
    Рибари
    Стануловиће
    Судимља
    Тршановци
    Чокотар
    Шошиће
13. Бујановац Бараљевац
    Биљача
    Богдановац
    Братоселце
    Брезница
    Брњаре
    Буштрање
    Велики Трновац
    Воганце
    Врбан
    Добросин
    Доње Ново Село
    Дрежница
    Ђордевац
    Зарбинце
    Јабланица
    Јастребац
    Кленике
    Клиновац
    Кончуљ
    Кошарно
    Куштица
    Летовица
    Лопардинце
    Лукарце
    Лучане
    Мали Трновац
    Муховац
    Неговац
    Несалце
    Ново Село
    Претина
    Прибовце
    Равно Бучје
    Русце
    Света Петка
    Себрат
    Сејаце
    Спанчевац
    Старац
    Сухарно
    Трејак
    Узово
    Чар
14. Ваљево Бачевци
    Брезовице
    Вујиновача
    Горње Лесковице
    Доње Лесковице
    Дивчибаре
    Мијачи
    Пријездић
    Равње
    Ребељ
    Ситарице
    Станина Река
    Совач
    Суводање
    Сушица
    Таор
    Тубравић
15. Владичин Хан Бачвиште
    Белановце
    Белишево
    Богошево
    Брестово
    Гариње
    Горње Јабуково
    Доње Јабуково
    Зебинце
    Јагњило
    Јастребац
    Јовац
    Кацапун
    Козница
    Копитарце
    Костомлатица
    Кукавица
    Куново
    Лебет
    Летовиште
    Љутеж
    Мањак
    Мртвица
    Островица
    Равна Река
    Рдово
    Репиште
    Ружић
    Солачка Сена
    Срнећи Дол
16. Власотинце Алексине
    Борин До
    Брезовица
    Горња Лопушња
    Горњи Дејан
    Горњи Орах
    Горњи Присјан
    Градиште
    Гумериште
    Гуњетина
    Доња Лопушња
    Доње Гаре
    Доњи Присјан
    Добровиш
    Златићево
    Јаворје
    Јаковљево
    Јастребац
    Козило
    Комарица
    Липовица
    Острц
    Пржојне
    Равна Гора
    Равни Дел
    Самарница
    Средор
    Страњево
    Црна Бара
17. Врање Барбарушинце
    Барелић
    Бели Брег
    Бојин Дел
    Буљесовце
    Буштрање
    Вишевце
    Власе
    Врање
    Вртогош
    Големо Село
    Горња Отуља
    Горње Жапско
    Горње Пунушевце
    Горње Требешиње
    Градња
    Добрејанце
    Доње Пунушевце
    Драгобужде
    Дреновац
    Дубница
    Дулан
    Дупељево
    Катун
    Клашнице
    Копањане
    Коћура
    Крушева Глава
    Лалинце
    Лепчинце
    Луково
    Марганце
    Мечковац
    Мијаковце
    Мијовце
    Миливојце
    Наставце
    Нова Брезовица
    Обличка Сена
    Оштра Глава
    Пљачковица
    Преображење
    Рождаце
    Русце
    Сикирје
    Смиљевић
    Содерце
    Средњи Дел
    Станце
    Стара Брезовица
    Стрешак
    Струганица
    Студена
    Сурдул
    Тесовиште
    Тибужде
    Трстена
    Тумба
    Ћурковица
    Урманица
    Ушевце
    Честелин
18. Врањска Бања Бабина Пољана
    Бујковац
    Дуга Лука
    Изумно
    Клисурица
    Крива Феја
    Корбевац
    Корбул
    Лева Река
    Липовац
    Несврта
    Првонек
    Себеврање
    Сливница
    Стари Глог
    Топлац
    Црни Врх
19. Врњачка Бања Гоч
    Отроци
    Рсавци
    Станишинци
20. Гаџин Хан Велики Вртоп
    Велики Крчимир
    Виландрица
    Гаре
    Горње Драговље
    Горњи Душник
    Доње Драговље
    Јагличје
    Калетинац
    Копривница
    Личје
    Мали Вртоп
    Мали Крчимир
    Овсињинац
    Семче
    Сопотница
    Ћелије
    Шебет
21. Горњи Милановац Бело Поље
    Бершићи
    Богданица
    Брајићи
    Брезна
    Гојна Гора
    Горња Црнућа
    Горњи Бањани
    Горњи Бранетићи
    Грабовица
    Доња Врбава
    Дренова
    Дружетићи
    Јабланица
    Коштунићи
    Мајдан
    Полом
    Рудник
    Сврачковци
    Срезојевци
    Теочин
22. Деспотовац Баре
    Жидиље
    Јеловац
    Маквиште
    Равна Река
    Сењски Рудник
    Сладаја
    Стрмостен
23. Димитровград Бољев Дол
    Бански Дол
    Барје
    Бачево
    Било
    Браћевци
    Бребевница
    Верзар
    Височки Одоровци
    Влковија
    Врапча
    Гојин Дол
    Горња Невља
    Горњи Криводол
    Градиње
    Грапа
    Гуленовци
    Димитровград
    Доња Невља
    Доњи Криводол
    Драговита
    Жељуша
    Изатовци
    Искровци
    Каменица
    Куса Врана
    Лукавица
    Мазгош
    Мојинци
    Паскашија
    Петачинци
    Петерлаш
    Планиница
    Поганово
    Прача
    Протопопинци
    Радејна
    Сенокос
    Скрвеница
    Сливница
    Смиловци
    Трнски Одоровци
24. Жагубица Жагубица
    Изварица
    Јошаница
    Лазница
    Липе
    Милановац
    Осаница
    Селиште
    Суви До
25. Житорађа Асановац
    Зладовац
26. Зајечар Ласово
    Мариновац
27. Ивањица Бедина Варош
    Братљево
    Брезова
    Брусник
    Будожеља
    Буковица
    Васиљевићи
    Вионица
    Врмбаје
    Вучак
    Глеђица
    Градац
    Дајићи
    Девићи
    Деретин
    Добри До
    Дубрава
    Ерчеге
    Јаворска Равна Гора
    Катићи
    Клекова
    Ковиље
    Комадине
    Коритник
    Косовица
    Куманица
    Кушићи
    Лиса
    Луке
    Мана
    Маскова
    Медовине
    Међуречје
    Мочиоци
    Опаљеник
    Осоница
    Пресека
    Прилике
    Равна Гора
    Радаљево
    Ровине
    Рокци
    Свештица
    Сивчина
    Смиљевац
    Чечина
    Шареник
    Шуме
28. Кнић Бајчетина
29. Књажевац Алдина Река
    Алдинац
    Балинац
    Балта Бериловац
    Бањски Орешац
    Бели Поток
    Божиновац
    Бучје
    Васиљ
    Видовац
    Влашко Поље
    Вртовац
    Габровница
    Дејановац
    Дрвник
    Зоруновац
    Зубетинац
    Иново
    Јаловик Извор
    Јања
    Кожељ
    Крента
    Локва
    Мањинац
    Миљковац
    Мучибаба
    Ново Корито
    Ошљане
    Папратна
    Понор
    Причевац
    Равно Бучје
    Радичевац
    Репушница
    Сврљишка Топла
    Скробница
    Стањинац
    Старо Корито
    Татрасница
    Ћуштица
    Црни Врх
    Шарбановац
    Шести Габар
    Шуман Топла
30. Косјерић Бјелоперица
    Варда
    Галовићи
    Годечево
    Годљево
    Горња Полошница
    Доња Полошница
    Дреновци
    Дубница
    Косјерић (село)
    Маковиште
    Мионица
    Мрчићи
    Мушићи
    Парамун
    Радановци
    Росићи
    Руда Буква
    Сеча Река
    Скакавци
    Стојићи
    Субјел
    Тубићи
    Цикоте
    Шеврљуге
31. Крагујевац Аџине Ливаде
    Дулене
    Каменица
    Љубичевац
    Рамаћа
32. Краљево Баре
    Бзовик
    Богутовац
    Бојанићи
    Борово
    Брезна
    Брезова
    Бресник
    Врх
    Гледић
    Гокчаница
    Долац
    Дражиниће
    Ђаково
    Замчање
    Засад
    Каменица
    Камењани
    Лопатница
    Маглич
    Матаруге
    Међуречје
    Мељаница
    Милиће
    Мланча
    Орља Глава
    Плана
    Полумир
    Предоле
    Раваница
    Река
    Рудно
    Рудњак
    Савово
    Станча
    Тадење
    Тепече
    Толишница
    Трговиште
    Ушће
    Церје
33. Крупањ Богоштица
    Брштица
    Кржава
    Планина
    Томањ
    Шљивова
34. Крушевац Бољевац
    Буци
    Наупаре
    Петина
    Рибарска Бања
    Рлица
    Сеземче
    Срндаље
35. Куршумлија Бабица
    Баћоглава
    Васиљевац
    Велико Пупавце
    Висока
    Влахиња
    Врело
    Вукојевац
    Горње Точане
    Дабиновац
    Дегрмен
    Дединац
    Дешишка
    Добри До
    Дубрава
    Ђаке
    Жалица
    Жегрова
    Жуч
    Заграђе
    Зебица
    Иван Кула
    Игриште
    Коњува
    Космача
    Крток
    Купиново
    Куршумлијска Бања
    Кутлово
    Луково
    Љутова
    Љуша
    Магово
    Мала Косаница
    Матарова
    Мачја Стена
    Мердаре
    Мерћез
    Механе
    Мирница
    Мрча
    Невада
    Орловац
    Паваштица
    Парада
    Пачарађа
    Перуника
    Пљаково
    Преветица
    Прекорађа
    Пролом
    Равни Шорт
    Растелица
    Рача
    Рударе
    Сагоњево
    Самоково
    Свињиште
    Секирача
    Селиште
    Селова
    Сеоце
    Спанце
    Тачевац
    Тијовац
    Требиње
    Трећак
    Трмка
    Трн
    Трпезе
    Шатра
    Штава
36. Кучево Церемошња
37. Лебане Бувце
    Дрводељ
    Клајић
    Липовица
    Петровац
    Пороштица
    Радевце
    Рафуна
    Слишане
38. Лесковац Бабичко
    Бистрица
    Боћевица
    Бричевље
    Букова Глава
    Велика Сејаница
    Виље Коло
    Вучје
    Гагинце
    Голема Њива
    Горина
    Горња Купиновица
    Граово
    Дедина Бара
    Јарсеново
    Калуђерце
    Ковачева Бара
    Крпејце
    Личин Дол
    Мелово
    Мрковица
    Накривањ
    Несврта
    Ново Село
    Ораовица (код Грделице)
    Оруглица
    Падеж
    Палојце
    Пискупово
    Предејане (село)
    Равни Дел
    Слатина
    Ступница
    Сушевље
    Тулово
    Црвени Брег
    Црковница
    Црцавац
    Чукљеник
39. Лучани Бели Камен
    Вича
    Властељице
    Вучковица
    Горачићи
    Горња Краварица
    Горњи Дубац
    Граб
    Губеревци
    Доњи Дубац
    Дучаловићи
    Зеоке
    Каона
    Котража
    Лучани (село)
    Милатовићи
    Пшаник
    Ртари
    Рти
40. Љиг Ба
41. Љубовија Горња Љубовиђа
    Горња Оровица
    Горње Кошље
    Грчић
    Дрлаче
    Леовић
    Оровичка Планина
    Постење
    Рујевац
    Савковић
    Селенац
    Соколац
    Торник
    Цапарић
42. Мајданпек Влаоле
    Дебели Луг
    Јасиково
    Лесково
43. Медвеђа Богуновац
    Боровац
    Варадин
    Велика Браина
    Врапце
    Горња Лапаштица
    Горњи Бучумет
    Горњи Гајтан
    Грбавце
    Губавце
    Доња Лапаштица
    Доњи Гајтан
    Дренце
    Ђулекаре
    Капит
    Леце
    Мала Браина
    Маровац
    Маћедонце
    Маћедонце (Реткоцерско)
    Медевце
    Мркоње
    Петриље
    Пороштица
    Пусто Шилово
    Равна Бања
    Реткоцер
    Свирце
    Сијарина
    Сијаринска Бања
    Спонце
    Средњи Бучумет
    Стара Бања
    Стубла
    Туларе
    Тупале
    Чокотин
44. Мерошина Девча
    Чубура
45. Мионица Горњи Лајковац
    Мратишић
    Осеченица
    Крчмар
    Планиница
46. Неготин Поповица
47. Ниш – општина Црвени Крст Лесковик
48. Ниш – општина Нишка Бања Банцарево
    Горња Студена
    Доња Студена
    Коритњак
    Куновица
    Манастир
    Равни До
    Радикина Бара
    Раутово
    Сићево
49. Ниш – општина Палилула Бербатово
50. Ниш – општина Пантелеј Врело
    Ореовац
    Церје
51. Нова Варош Акмачићи
    Амзићи
    Бистрица
    Божетићи
    Брдо
    Буковик
    Бурађа
    Вилови
    Вранеша
    Горња Бела Река
    Горње Трудово
    Дебеља
    Доња Бела Река
    Драглица
    Дражевићи
    Дрмановићи
    Јасеново
    Комарани
    Кућани
    Љепојевићи
    Мишевићи
    Негбина
    Нова Варош
    Ојковица
    Радијевићи
    Радоиња
    Рутоши
    Сеништа
    Тиква
    Тисовица
    Трудово
    Челице
    Штитково
52. Нови Пазар Алуловиће
    Бајевица
    Бања
    Баре
    Батњик
    Бекова
    Беле Воде
    Ботуровина
    Брђани
    Брестово
    Варево
    Вевер
    Видово
    Витковиће
    Војковиће
    Војниће
    Врановина
    Вучиниће
    Вучја Локва
    Голице
    Горња Тушимља
    Гошево
    Грађановиће
    Грачане
    Грубетиће
    Дежева
    Дојиновиће
    Долац
    Дољани
    Драгочево
    Драмиће
    Жуњевиће
    Забрђе
    Златаре
    Иванча
    Избице
    Јабланица
    Јавор
    Јанча
    Јова
    Кашаљ
    Ковачево
    Кожље
    Копривница
    Косуриће
    Крушево
    Кузмичево
    Леча
    Лопужње
    Лукаре
    Лукарско Гошево
    Лукоцрево
    Мишчиће
    Мур
    Мухово
    Неготинац
    Нови Пазар
    Одојевиће
    Окосе
    Осаоница
    Осоје
    Охоље
    Павље
    Паралово
    Пасји Поток
    Пиларета
    Побрђе
    Пожега
    Пожежина
    Полокце
    Попе
    Постење
    Прћенова
    Пуста Тушимља
    Пустовлах
    Радаљица
    Рајетиће
    Рајковиће
    Рајчиновићка Трнава
    Рајчиновиће
    Раковац
    Раст
    Себечево
    Ситниче
    Скуково
    Слатина
    Смилов Лаз
    Средња Тушимља
    Страдово
    Судско Село
    Тенково
    Трнава
    Туново
    Хотково
    Цоковиће
    Чашић Долац
    Шавци
    Шароње
    Штитаре
53. Осечина Драгодол
    Скадар
    Царина
54. Параћин Клачевица
    Горња Мутница
    Буљане
55. Пирот Базовик
    Басара
    Бела
    Бериловац
    Беровица
    Брлог
    Велика Лукања
    Велики Суводол
    Височка Ржана
    Власи
    Горња Држина
    Гостуша
    Градашница
    Добри До
    Дојкинци
    Засковци
    Извор
    Јалботина
    Јеловица
    Камик
    Копривштица
    Костур
    Крупац
    Куманово
    Мали Суводол
    Милојковац
    Мирковци
    Нишор
    Нови Завој
    Обреновац
    Ореовица
    Орља
    Осмакова
    Паклештица
    Пасјач
    Петровац
    Планиница
    Покревеник
    Понор
    Присјан
    Рагодеш
    Расница
    Росомач
    Рсовци
    Рудиње
    Сиња Глава
    Славиња
    Срећковац
    Станичење
    Темска
    Топли До
    Церев Дел
    Церова
    Црноклиште
    Чиниглавци
    Шугрин
56. Пожега Велика Јежевица
    Горња Добриња
    Доња Добриња
    Дражиновићи
    Душковци
    Засеље
    Лорет
    Љутице
    Мала Јежевица
    Мршељи
    Папратиште
    Речице
    Роге
    Рупељево
    Сврачково
    Средња Добриња
    Табановићи
    Тометино Поље
57. Прешево Алиђерце
    Берчевац
    Бујић
    Буковац
    Буштрање
    Гаре
    Големи Дол
    Горња Шушаја
    Госпођинце
    Депце
    Илинце
    Курбалија
    Љаник
    Мађаре
    Миратовац
    Норча
    Ораовица
    Печено
    Прешево
    Рајинце
    Ранатовце
    Рељан
    Свињиште
    Сефер
    Славујевац
    Станевце
    Стрезовце
    Трнава
    Церевајка
58. Прибој Бања
    Батковићи
    Брезна
    Бучје
    Добриловићи
    Живинице
    Забрђе
    Забрњица
    Заградина
    Заостро
    Јелача
    Калафати
    Калуђеровићи
    Касидоли
    Кратово
    Крњача
    Кукуровићи
    Мажићи
    Милијеш
    Плашће
    Пожегрмац
    Прибојска Голеша
    Прибојске Челице
    Рача
    Ритошићи
    Сјеверин
    Сочице
    Стрмац
    Херцеговачка Голеша
    Црнуговићи
    Црнузи
    Читлук
59. Пријепоље Аљиновићи
    Балићи
    Баре
    Бискупићи
    Бјелахова
    Брајковац
    Брвине
    Бродарево
    Буковик
    Виницка
    Врбово
    Гојаковићи
    Горње Бабине
    Горње Горачиће
    Горњи Страњани
    Гостун
    Грачаница
    Гробнице
    Дивци
    Доње Бабине
    Доњи Страњани
    Дренова
    Душманићи
    Ђурашићи
    Забрдњи Тоци
    Завинограђе
    Залуг
    Заступ
    Звијезд
    Ивање
    Ивезићи
    Избичањ
    Јабука
    Јунчевићи
    Камена Гора
    Караула
    Карошевина
    Каћево
    Кашице
    Ковачевац
    Копривна
    Косатица
    Кошевине
    Крушево
    Кучин
    Лучице
    Матаруге
    Међани
    Мијани
    Мијоска
    Милаковићи
    Милешево
    Милошев До
    Миљевићи
    Мрчковина
    Мушковина
    Ораовац
    Орашац
    Осоје
    Оштра Стијена
    Поткрш
    Поток
    Правошево
    Прањци
    Пријепоље
    Расно
    Ратајска
    Седобро
    Сељане
    Сељашница
    Скокуће
    Слатина
    Сопотница
    Ташево
    Хисарџик
    Хрта
    Црквени Тоци
    Чадиње
    Чаушевићи
    Џурово
60. Прокупље Арбанашка
    Баботинац
    Бајчинце
    Балчак
    Бели Камен
    Богујевац
    Бреговина
    Бресник
    Букулорам
    Бучинце
    Велика Плана
    Видовача
    Власово
    Водице
    Гласовик
    Горња Бресница
    Горња Речица
    Горњи Статовац
    Грабовац
    Добротић
    Доња Бресница
    Доњи Статовац
    Драги Део
    Житни Поток
    Јабучево
    Јовине Ливаде
    Клисурица
    Крушевица
    Кожинце
    Костеница
    Микуловац
    Миљковица
    Мрљак
    Нови Ђуровац
    Обртинце
    Пасјача
    Пестиш
    Пискаље
    Ранкова Река
    Ргаје
    Средњи Статовац
    Стари Ђуровац
    Старо Село
    Товрљане
    Трнови Лаз
    Џигољ
    Шевиш
    Широке Њиве
61. Ражањ Грабово
62. Рашка Бадањ
    Баљевац
    Бела Стена
    Бело Поље
    Беоци
    Биниће
    Биочин
    Боровиће
    Боће
    Брвеница
    Варево
    Војмиловићи
    Вртине
    Гњилица
    Гостирадиће
    Градац
    Драганићи
    Жерађе
    Жутице
    Зарево
    Јошаничка Бања
    Казновиће
    Карадак
    Ковачи
    Копаоник
    Корлаће
    Кравиће
    Кремиће
    Крушевица
    Курићи
    Кућане
    Лисина
    Луково
    Милатковиће
    Муре
    Ново Село
    Носољин
    Орахово
    Павлица
    Панојевиће
    Пискања
    Плавково
    Плешин
    Побрђе
    Покрвеник
    Поцесје
    Радошиће
    Раковац
    Рвати
    Рудница
    Себимиље
    Семетеш
    Супње
    Тиоџе
    Трнава
    Црна Глава
    Шипачина
63. Рековац Богалинац
    Доброселица
    Жупањевац
    Каленићки Прњавор
    Надрље
    Сиљевица
    Шљивица
64. Сврљиг Белоиње
    Бурдимо
    Бучум
    Влахово
    Галибабинац
    Грбавче
    Гулијан
    Гушевац
    Давидовац
    Драјинац
    Ђуринац
    Извор
    Копајкошара
    Лабуково
    Лалинац
    Лозан
    Луково
    Манојлица
    Мечји До
    Околиште
    Округлица
    Периш
    Преконога
    Радмировац
    Рибаре
    Сливје
    Тијовац
    Црнољевица
65. Севојно Севојно
66. Сјеница Аливеровиће
    Багачиће
    Баре
    Бачија
    Биоц
    Блато
    Богути
    Божов Поток
    Бољаре
    Боришиће
    Боровиће
    Бреза
    Брњица
    Буђево
    Вапа
    Весковиће
    Височка
    Вишњева
    Вишњице
    Врапци
    Врбница
    Врсјенице
    Голубан
    Горње Лопиже
    Гошево
    Грабовица
    Градац
    Гргаје
    Долиће
    Доње Горачиће
    Доње Лопиже
    Драгојловиће
    Дражевиће
    Дружиниће
    Дубница
    Дуга Пољана
    Дунишиће
    Дујке
    Жабрен
    Житниће
    Забрђе
    Зајечиће
    Захумско
    Јевик
    Језеро
    Калипоље
    Камешница
    Кањевина
    Карајукића Бунари
    Кијевци
    Кладница
    Кнежевац
    Козник
    Кокошиће
    Крајиновиће
    Криваја
    Крња Јела
    Крстац
    Крће
    Лијева Река
    Љутаје
    Машовиће
    Медаре
    Међугор
    Милићи
    Папиће
    Петрово Поље
    Плана
    Пода
    Понорац
    Праља
    Раждагиња
    Расно
    Распоганче
    Растеновиће
    Рашковиће
    Сјеница
    Скрадник
    Страјиниће
    Ступ
    Сугубине
    Сушица
    Трешњевица
    Тријебине
    Тузиње
    Тутиће
    Увац
    Угао
    Урсуле
    Ушак
    Фијуљ
    Царичина
    Цетановиће
    Црвско
    Црчево
    Чедово
    Чипаље
    Читлук
    Шаре
    Штаваљ
    Шушуре
67. Сокобања Блендија
    Врбовац
    Врмџа
    Дуго Поље
    Језеро
    Јошаница
    Левовик
    Милушинац
    Мужинац
    Николинац
    Ново Село
    Раденковац
    Ресник
    Рујевица
    Сесалац
    Сокобања
    Церовица
    Читлук
    Шарбановац
68. Сурдулица Бацијевце
    Битврђа
    Божица
    Власина Округлица
    Власина Рид
    Власина Стојковићева
    Вучаделце
    Горња Козница
    Горње Романовце
    Грознатовци
    Дањино Село
    Дикава
    Доње Романовце
    Драјинци
    Дуги Дел
    Јелашница
    Кијевац
    Клисура
    Колуница
    Кострошевци
    Лескова Бара
    Масурица
    Мачкатица
    Ново Село
    Паља
    Рђавица
    Стајковце
    Стрезимировци
    Сувојница
    Сурдулица
    Сухи Дол
    Топли До
    Топли Дол
    Троскач
    Ћурковица
69. Топола Војковци
    Гуришевци
    Јарменовци
70. Трговиште Бабина Пољана
    Барбаце
    Владовце
    Голочевац
    Горновац
    Горња Трница
    Горњи Козји Дол
    Горњи Стајевац
    Дејанце
    Доња Трница
    Доњи Козји Дол
    Доњи Стајевац
    Думбија
    Ђерекарце
    Зладовце
    Калово
    Лесница
    Мала Река
    Марганце
    Мездраја
    Нови Глог
    Ново Село
    Петровац
    Пролесје
    Радовница
    Рајчевце
    Сурлица
    Трговиште
    Црвени Град
    Црна Река
    Црновце
    Шајинце
    Шапранце
    Широка Планина
    Шумата Трница
71. Трстеник Горњи Дубич
    Лободер
    Рајинац
    Планиница
    Стублица
72. Тутин Араповиће
    Баљен
    Батраге
    Баћица
    Биохане
    Блаца
    Бовањ
    Бороштица
    Браћак
    Брегови
    Брнишево
    Бујковиће
    Веље Поље
    Весениће
    Врапче
    Врба
    Глоговик
    Глухавица
    Гнила
    Годово
    Горњи Црниш
    Градац
    Гујиће
    Гурдијеље
    Гуцевиће
    Девреч
    Делимеђе
    Детане
    Добри Дуб
    Добриње
    Долово
    Драга
    Дубово
    Дулебе
    Ђерекаре
    Ервенице
    Жирче
    Жупа
    Жуче
    Западни Мојстир
    Изрок
    Источни Мојстир
    Јабланица
    Јаребице
    Језгровиће
    Јелиће
    Јужни Кочарник
    Ковачи
    Кониче
    Лескова
    Липица
    Лукавица
    Мелаје
    Митрова
    Морани
    Набоје
    Надумце
    Намга
    Ноћаје
    Ораше
    Орље
    Островица
    Паљево
    Пископовце
    Пленибабе
    Покрвеник
    Попе
    Попиће
    Потреб
    Пружањ
    Радуховце
    Радуша
    Рамошево
    Режевиће
    Рибариће
    Рудница
    Руђа
    Саш
    Северни Кочарник
    Смолућа
    Старчевиће
    Струмце
    Суви До
    Точилово
    Тутин
    Ћулије
    Црквине
    Чаровина
    Чмањке
    Чукоте
    Шароње
    Шипче
    Шпиљани
73. Ужице Биоска
    Буар
    Витаси
    Волујац
    Врутци
    Гостиница
    Губин До
    Дрежник
    Дријетањ
    Дубоко
    Збојштица
    Злакуса
    Каран
    Качер
    Кесеровина
    Котроман
    Крвавци
    Кремна
    Кршање
    Љубање
    Мокра Гора
    Никојевићи
    Пањак
    Пеар
    Поточање
    Потпеће
    Равни
    Радуша
    Рибашевина
    Скржути
    Стапари
    Стрмац
    Трнава
    Ужице
74. Црна Трава Бајинци
    Банковци
    Бистрица
    Брод
    Вус
    Горње Гаре
    Градска
    Дарковце
    Добро Поље
    Златанце
    Јабуковик
    Јовановце
    Кална
    Криви Дел
    Крстићево
    Млачиште
    Обрадовце
    Острозуб
    Павличина
    Преслап
    Рајчетине
    Рупље
    Састав Река
    Црна Трава
    Чука
75. Чајетина Алин Поток
    Бранешци
    Голово
    Гостиље
    Доброселица
    Дренова
    Жељине
    Златибор
    Јабланица
    Крива Река
    Љубиш
    Мачкат
    Мушвете
    Раковица
    Рожанство
    Рудине
    Саиновина
    Семегњево
    Сирогојно
    Стубло
    Трипкова
    Трнава
    Чајетина
    Шљивовица
76. Чачак Бањица
    Брезовица
    Врнчани
    Вујетинци
    Горња Трепча
    Јанчићи
    Премећа
    Рајац