banner-image

Raspisani konkursi za pomoć razvoju turizma u 2022. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije raspisalo je dva konkursa za pomoć razvoju turizma u 2022. godini – konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma i konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma.

Konkursom za dodelu dotacija predviđeni su podsticaji za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije, kao i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte edukacije i treninga u turizmu.

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju neprofitne institucije.

Konkursom za dodelu subvencija i transfera predviđeni su podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama, kao i za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte edukacije i treninga u turizmu.

Pravo na korišćenje sredstava ovog konkursa ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta.

Pravo na korišćenje sredstava ima i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture.

Takođe, pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju i organi AP Vojvodina, u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava podnose se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva:

– za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte edukacije i treninga u turizmu, podnose se zaključno sa 30. aprilom;

– za projekte za podsticaje izgradnje infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama, podnose se zaključno sa 30. junom.

Informacije o konkursima, kao i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije resornog ministarstva i portala e-Uprava.