banner-image

Sve o subvencijama, konkursima, standardima reći će vam Mladi poljoprivrednici

Udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije osnovano je 2019. godine sa ciljem da okupi  poljoprivrednike iz svih krajeva Srbije i pruži im različite vidove podrške i pomoći, kako bi unapredili svoju proizvodnju.

„Od samog početka rada sa poljoprivrednicima koji su se obraćali stručnim saradnicima Udruženja, uvideli smo da su poljoprivrednici nedovoljno informisani o oblicima davanja i načinima ostvarivanja prava na podsticaje i subvencije“ – kaže za Agrosmart Oliver Aleksić iz Udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije.

Aleksić ističe i da potreba za ovakvim vidom podrške proizilazi iz činjenice da je većina poljoprivrednika na niskom obrazovnom nivou sa završenim osnovnim obrazovanjem, a ako se na to nadoveže i digitalna nepismenost dolazi se do toga da poljoprivrednik ne može sam da adekvatno tumači pravilnik, a još teže da prikupi svu dokumentaciju potrebnu za apliciranje na konkursima.

Počeci, prepreke i uspesi

Konkurs namenjen mladim poljoprivrednicima bio je jedan od prvih fokusa interesovanja Udruženja, kada je ono pružalo podršku poljoprivrednicima da prikupe dokumentaciju i podnesu zahtev. Tako se Udruženju svakodnevno javljalo na desetine poljoprivrednika tražeći savete.  Stručni tim Udruženja i poljoprivrednici očekivali su da će se rezultati ovog konkursa znati u prvoj polovini 2020. godine.

Međutim, usled pandemije korona virusa, rešenja su krenula da pristižu tek krajem te godine, u jeku korone, kada je i privreda bila uzdrmana, te nije mogla da odgovori svim zahtevima poljoprivrednika da u kratkom roku obezbedi mašine i opremu. Tako su grla, koja su bila predmet investicija, morala da se kupe u sred zime, a hrana nije bila pripremljena, zato što nisu znali kada će tačno izaci rang lista i kada će stići rešenja i novac. No, bilo kako bilo, većina mladih poljoprivrednika je uspela da se snađe. Uz izvesne promene dobavljača kupljena su kvalitetna priplodna grla, mehanizacija, oprema i ostalo.

Oliver Aleksić navodi da je za to vreme bilo i zloupotreba, kao i raznih nepristojnih ponuda prodavaca mehanizacije koji su bili spremni da obmanu poljoprivrednike i prodaju im polovnu mehanizaciju kao novu. Udruženje je apelovalo na poljoprivrednike da budu obazrivi, da plaćanje u celosti izvrše isključivo prilikom preuzimanja mašina, a ujedno i na Ministarstvo poljoprivrede  da pooštri kontrole na terenu.

„Za 2021. – ’kovid godinu’ možemo slobodno reći da je bila teška za većinu poljoprivrednika; naročito prvi deo godine kada je došlo do drastičnog pada cene mesa, a ni cena mleka nije bila pohvalna“ – kaže Aleksić.

Mladi poljoprivrednici Srbije sastali su se u aprilu 2021. godine sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinu i Uprave za agrarna plaćanja i tom prilikom ukazali na sve probleme i posledice koje mogu nastupiti ukoliko se hitno ne reaguje. Takođe, Udruženje je tokom 2021. godine potpisalo sporazum o saradnji sa još dva udruženja, a to su Udruženje odgajivača ovaca Srbije i Udruženje kozara Srbije, sa ciljem da zajednički nastupaju i štite interese svih poljoprivrednika.

„Moramo priznati da je Ministarstvo u drugoj polovini godine pozitivno reagovalo u pogledu povećanja premije za mleko, a skočila je i cena mesa, naročito sada krajem godine, tako da trenutno imamo da se jagnjad prodaju po ceni od 350 dinara žive vage, dok je cena početkom godine bila 220 dinara“ – dodao je Aleksić.

Značaj projekata za mlade poljoprivrednike

Udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije su u 2020. i 2021. godini realizovali i dva projekta finansirana od strane Evropske unije i USAID-a. Projekat pod nazivom „Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno“, bio je usmeren na podizanje nivoa svesti poljoprivrednika po pitanju pravilnog upravljanja i adekvatnog zbinjavanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

„Kroz ovaj projekat“ – navodi Oliver Aleksić – „došli smo do saznanja da u Centralnoj i Južnoj Srbiji samo četiri odsto ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, koja spada u kategoriju opasnog otpada, pronađe svoj pravi put do ovlašćenih operatera, a kasnije i do centara za zbrinjavanje i tretman ove vrste otpada. Ovo nas je svakako podstaklo da kroz tribine, edukacije, sastanke i kampanje ukažemo na problem i da edukujemo poljoprivrednike, a isto tako da utičemo i na donosioce odluka da u svoje lokalne planove upravljanja otpadom  jasno definišu sistem i proceduru za adekvatno zbrinjavanje ove vrste otpada“.

 

Kao pilot projekat podržan od strane USAID-a u okviru programa podrške „Aktivni građani – bolje društvo“, Udruženje mladih poljoprivrednika Srbije bavilo se analizom modela lokalnih davanja u poljoprivredi na teritoriji opština Rekovac i Despotovac, koje imaju usvojene programe mera usmerene na unapređenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Aleksić kaže da je uključivanje poljoprivrednika – meštana ove dve opštine u sve faze i aktivnosti projekta bilo od krucijalnog značaja, jer je to jedini način da se zna da je urađena pravu stvar usmerena na krajnjeg korisnika podrške.

Projekat „Javno zalaganje za transparentno poljoprivredno ulaganje“ sastoji se iz istraživačko informativnih aktivnosti, edukacije,  kampanje i davanja preporuka, odnosno saveta, donosiocima odluka na koji način da unaprede svoje programe mera lokalnog ulaganja u poljoprivredu.

„Došli smo do zaključaka da je iskorišćenost sredstava namenjenih za lokalne podsticaje nedovoljna, a kao razlog toga, imamo nedovoljnu informisanost poljoprivrednika o mogućnostima konkurisanja za ovakve vidove lokalnih podsticaja, kao i neadekvatna usklađenost onoga što se nudi, sa onim što je realna potreba i u šta bi poljoprivrednici radije ulagali.

 

Anketiranjem pomoravskih poljoprivrednika, uvideli smo da im je najpotrebnija nova mehanizacija, da su jako zainteresovani za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla, nabavku sadnica za podizanje zasada voća, kupovinu plasteničkih konstrukcija i kreditnu podršku.“

Program Svetske banke poznat kao 50/40/10, aktuelan je od ove godine i za njega postoji veliko interesovanje. Startna ulaganja su minimalna, veći deo je ulaganje kroz kredit, a 50 odsto celokupne investicije je bespovratno. Ovakav vid kreditnog zaduživanja države je, za razliku od većine državnih kredita, u narodu prihvaćen otvorenog srca, jer će upravo ti poljoprivrednici biti direktni korisnici državnog kredita, smatra Aleksić.

„Ono čega mnogi poljoprivrednici na početku nisu svesni je da mora da postoji jasna procedura kako doći do tih sredstava, da mora da se napiše detaljan projekat kroz koji se sagledava celokuplno gazdinstvo, a isto tako i biznis plan kroz koji se mora jasno videti opravdanost investicije i mogućnost za vraćanje kredita u periodu od tri do pet godina.“

Stručni tim Mladih poljoprivrednika Srbije pomogao je svojim članovima da bolje sagledaju svoja gazdinstva, da se preliminarno boduju kako bi znali kolike su im šanse i da li da apliciraju, jer bi im ulazak u proceduru apliciranja svakako iziskivao izvesne troškove vezane za pripremu projekta i prateće projektne dokumentacije.

Konačna rang lista u okviru prvog poziva programa Svetske banke objavjena je u oktobru 2021. godine. Ministarstvo poljoprivrede je u novembru dodalo dodatnih 500 miliona, tako da je ukupni budžet jedna milijarda i 200 miliona dinara i očekuje se da se sa ovim sredstvima isplati oko 900 od ukupno podnetih 2.500 zahteva.

Najavljen je i drugi javni poziv namenjen ulaganjima u stočarstvo, gde će takođe stručni tim Mladih poljoprivrednika Srbije pomagati svojim članovima oko sagledavanja gazdinstva i ispunjavanja administrativno tehničkih uslova, dok bi svakako ovlašćeni konsultanti sa kojima Udruženje ima potpisane sporazume o saradnji preuzeti veći deo odgovornosti u vidu pisanja projekta i biznis plana.

Mladi poljoprivrednici Srbije su 12. decembra organizovali i svoju godišnju Skupštinu, u okviru koje je usvojen plan rada za 2022. godinu. Organizovan je prijem novih članova u Skupštinu udruženja i podeljene su članske popust kartice, čijim korišćenjem članovi mogu da ostvare popuste kod partnerskih kompanija koje prepoznaju značaj udruživanja i zarad bolje konkurentnosti na tržištu, pružaju podršku mladim poljoprivrednicima i grade poverenje.

Silvija Stojić