banner-image

Objavljena rang lista za IPARD seoski turizam, 295 učesnika u trci za 1,7 milijardu

Uprava za agrarna plaćanja objavila je rang listu zahteva za odobrenje projekata u drugom IPARD javnom pozivu za seoski turizam. Reč je o Meri 7 IPARD programa – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

Na ovom pozivu, zatvorenom 17. decembra prošle godine bilo je 295 učesnika. Oni su konkurisali za podsticaje za investicije u izgradnju i opremanje objekata za smeštaj turista u ruralnim područjima Srbije. Na raspolaganju im je, u okviru ovog javnog poziva 1,76 milijarda dinara.

Učestvovala su fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, mikro i mala preduzeća koja se već bave turizmom ili nameravaju da se bave tom delatnošću. Podrška koju mogu dobiti iz IPARD fonda je od 20.000 do 300.000 evra.

Podnosilac zahteva za odobravanje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na bodovnoj listi u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rang liste na zvaničnoj internet stranici Uprave.

O prigovoru Uprava rešava u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

Po konačnosti odluka o prigovorima, Uprava objavljuje konačnu rang-listu zahteva za odobravanje projekta na zvaničnoj internet stranici Uprave. Direktor Uprave donosi rešenja kojim odobrava projekte ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva.

Novac se deli do utroška sredstava.

Rang listu možete preuzeti ovde:

rang-lista