banner-image
banner-image

Mladima pola milijarde dinara za kupovinu kuća na selu

Na sednici održanoj 20. januara 2022. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu.
Za ovaj program izdvojeno je 500 miliona dinara, a cilj je motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.

Za Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu izdvojeno je 120 miliona dinara, a cilj je doprinos rešavanju problema prevoza stanovništva u seoskim sredinama.

Za Program dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2022. godinu izdvojeno je 43 miliona dinara, a cilj je obogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima, negovanje tradicionalnog načina života i kulturno – istorijskog nasleđa.

Ministarstvo za brigu o selu će u narednom periodu raspisati Javne konkurse po ovim programima.