banner-image

U mekomatu se može prodavati samo mleko krava sa gazdinstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje.

Izmene se odnose na član 5, odnosno ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u nabavku mlekomata.

Pravo na podsticaje po izmenjenom Pravilniku  ima onaj ko ispunjava i veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane i veterinarstvo. Takodje, ako je kao subjekt u poslovanju hranom registrovao mlekomat u skladu sa posebnim propisom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla.

Pravilnik propisuje i da se putem mlekomata krajnjem potrošaču prodaje samo sirovo mleko od mlečnih krava sa svog gazdinstva.

Takodje, pravo na podsticaje ostvaruje se za investicije u nabavku do najviše tri mlekomata po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine.