banner-image

Za dobijanje čiste vode Vojvodina daje blizu 500 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i izrade projektno tehničke dokumentacije objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini u 2022. godini i izrade projektno tehničke dokumentacije objekata fekalne kanalizacije radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Cilj konkursa jeste obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstava i industrijskih zona, te bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih zona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu jeste do 493.925.000,00 dinara, i to:

● za vodne objekte u javnoj svojini – do 400.000.000,00 dinara;

● za objekte fekalne kanalizacije – do 93.925.000,00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 40.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za objekte fekalne kanalizacije, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 25.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i izradu tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 80 % od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje Korisnik sredstava.

Bespovratna sredstva izrade projektno tehničke dokumentacije objekata fekalne kanalizacije po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje Korisnik sredstava.

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači lokalne samouprave.

Prijave na konkurs podnose zaključno sa 11.03.2022. godine.

Tekst konkursa i obrasci (prijave na konkurs, odluke i izjave) mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs