banner-image

Za finansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede 20 miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja  u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini.

 Cilj Javnog konkursa je unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

 Prioritetne tematske oblasti su:

1)  stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi;

2)  modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima;

3)  efikasno upravljanje zemljištem;

4)  unapređenje stanja fizičkih resursa;

5)  unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala;

6) zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede;

7)  tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade;

8)  ispitivanje tržišta i plasmana;

9)  razvoj tržišnih lanaca;

10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi;

11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;

12) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala;

13) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i

14) unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Opredeljena sredstva po ovom Konkursu iznose 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara u bruto iznosu koji će biti isplaćeni potencijalnim korisnicima.

Odabrani projekti biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00 (milion) dinara u bruto iznosu po projektu.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre:

  • koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;
  • čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Prijave na Javni konkurs se podnose od 01. februara 2022. godine. Rok za podnošenje prijava je 28. februar 2022. godine.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/2641-073 (Milena Rašković) i 011/3616-278 (Jelena Maksimović).

Tekst  Javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.minpolj.gov.rs) i Portalu e-Uprave.