banner-image

Mala i velika repičina pipa primećene u usevima uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova, devet i više listova razvijeno (BBCH 19), saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Na lovnim klopkama (Merikove posude) u usevima uljane repice, utvrđeno je prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi). Povišene temperature u predhodnom periodu kao i prognozirane temperature vazduha u narednim danima doprineće još intenzivnijoj pojavi pomenutih štetočina.

 RC Zrenjanin nastavlja da prati prisustvo i razvoj repičinih pipa jer je osnovna strategija u suzbijanju ovih štetočina primena insekticida pre polaganja jaja u stablo i lisne drške uljane repice. Kako je još uvek u toku izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja, njihova dopunska ishrana i parenje, hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

Tek kada se u telu ženki uoče jaja, RC Zrenjanin će izvestiti na portalu PIS i dati blagovremenu preporuku za primenu insekticida.