banner-image

Na snazi Uredba: Mladima parovima s decom do 20.000 evra

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada usvojila Odluku i Uredbu o dodeli novčane pomoći za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta i da će Odluka stupiti na snagu objavom u Službenom glasniku 18. februara, a biće dostupna javnosti od trenutka objave, između ostalog, i na sajtu resornog ministarstva.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju predložilo je Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom i učestvovalo je, kao član Radne grupe, u pripremi teksta Uredbe o uslovima i načinu ostvarivanja prava na prvu nekretninu, po osnovu rođenja deteta.

Mera pronatalitetne politike kojom se propisuje pomoć države u iznosu do 20.000 evra mladim parovima s decom izuzetno je važna za povećanje stope nataliteta i popravljanje demografske slike, kao jednog od strateških ciljeva Vlade Srbije, navodi se u saopštenju.