banner-image

Poziv proizvođačima brašna za kupovinu pšenice po subvencionisanim cenama

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglasilo je poziv industrijskim mlinovima – proizvođačima brašna tipa „T-400 glatko“ i „T-500“, u pakovanjima od 1 do 5 kilograma (uključujući i 5 kilograma), za kupovinu pšenice po subvencionisanim cenama.

Svi proizvođači brašna u pakovanjima od 1 do 5 kilograma (uključujući i 5 kilograma) tipa „T-400 glatko“ i „T-500“, na teritoriji Republike Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe bili registrovani za obavljanje delatnosti mlinarstva, zainteresovani za kupovinu pšenice po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija, na način što će skeniran obrazac prijave iz Priloga 2 poslati na imejl adresu: [email protected].

Kontakt telefon za sva dodatna pitanja je 011 3130 945.

Prijavljivanje traje od 28. februara do 11. marta 2022. godine.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će konačne spiskove sa odobrenim količinama pšenice dostaviti Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Proizvođači brašna, koji se nađu na spiskovima, u obavezi su da sa Republičkom direkcijom za robne rezerve zaključe ugovore o kupovini pšenice, u kojima će se tačno definisati sve što je bitno za realizaciju posla.

Merkantilna pšenica vlasništvo robnih rezervi koja je predmet prodaje po subvencionisanim cenama, biće preuzimana iz skladišta ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve.

Cena pšenice iz robnih rezervi, iznosi 25,30 dinara po kilogramu, uključujući PDV, utovareno u vozilo kupca kod skladištara Republičke direkcije za robne rezerve.

Nakon izvršene uplate sredstava, mlinovi će od robnih rezervi dobiti pisani nalog za preuzimanje pšenice.

Kontakt osoba u Republičkoj direkciji za robne rezerve je Snežana Obradović, broj telefona 011/323-9052, Tatjana Delić 011/3343-652, Dragana Cajner 021/526-890.

Toškove transporta pšenice snose mlinovi – kupci pšenice.

 

Prilog 2.

 

Poslovno ime proizvođača brašna:

 

 
Adresa proizvođača:

 

 
Odgovorno lice:

 

 
Lice za kontakt:

 

 
Broj telefona (fiksni i mobilni):

 

 
Imejl adresa:

 

 
Matični broj:

 

 
PIB broj:

 

 
Šifra i naziv delatnosti:

 

 
Broj računa i naziv banke:

 

 
Isporučena količina brašna T-400 glatko i T-500 (pakovanja od 1-5 kg) u decembru 2021. godine, izraženo u tonama.  
Isporučena količina brašna T-400 glatko i T-500 (pakovanja od 1-5 kg) u januaru 2022. godine, izraženo u tonama.  
Isporučena količina brašna T-400 glatko i T-500 (pakovanja od 1-5 kg) u februaru 2022. godine, izraženo u tonama.  

 

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantujem za tačnost podataka.

 

Mesto i datum:                                    M.P.                            Odgovorno lice:

 

____________________________                                             _________________________________