banner-image

Objavljena konačna rang lista za konkurs 50:40:10

Danas je objavljena konačna rang lista za drugi javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije, takozvanog „50:40:10“. Na listi je 1.340 podnosioca zahteva, a kako je ranije bilo reči, para će biti za oko 550 poljoprivrednika.

Reč je o javnom pozivu u okviru kojeg traktore, mehanizaciju i opremu stočari nabavljaju tako što učestvuju sa deset odsto, banka im daje kredit za 40 odsto investicije, a od države, uz pomoć kredita Svetske banke, dobiju 50 odsto prihvatljive vrednosti investicije bespovratno.

Predmet ovog javnog poziva bile su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje i to u oblastima proizvodnje mleka i mesa, pčelarstva i akvakulture. Rok za podnošenje prijava bio je od 24. januara do 23. februara 2022. godine.

Nakon administrativne obrade pristiglih prijava, formirana je konačna rang lista na kojoj su se našli svi podnosioci prijava, koji su ispunili opšte i posebne uslove propisane tekstom drugog javnog poziva.

Naredni korak, po objavljivanju konačne rang liste, jeste da Uprava za agrarna plaćanja donosi rešenje o odobravanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava prema redosledu na konačnoj rang listi za sve prijave za koje postoje finansijska sredstva opredeljenja za drugi javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije.

Sve informacije o Projektu za konkurentnu poljoprivredu Srbije dostupne su putem mejl adrese info@scap.rs. 

Konačnu listu možete preuzeti ovde:

rang-lista-drugi-javni-poyiv-sb