banner-image

U Zrenjaninu raspisan drugi krug za zakup državnog zemljišta

 Dana 30.03.2022. godine objavljen je oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u dugom krugu javnih nadmetanja za područje grada Zrenjanina.

Ukupna površina koja je raspoloživa za davanje u zakup iznosi 7.783 hektara i raspoređena je u 738 jedinica javnih nadmetanja. Period zakupa je 15 godina, osim za jedinice javnih nadmetanja broj 30, 31, 41, 42, 100, 101, 113, 114, 132, 133, 137, 184, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 229, 231, 232, 246, 255, 300, 382, 391, 411, 422, 423, 460, 461, 465, 466, 469, 472, 473, 481, 532, 563, 567, 798, 807, 811, 812, 814, 1003, 1004 i 1005, kod kojih je period zakupa godinu dana.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imaju  sva fizička i pravna lice koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine. Prijava na nadmetanje vrši se isključivo elektronskim putem, kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje.

Rok za prijavu ističe 6. aprila u 12 časova.