banner-image

Oprez: Siva pegavost jagoda može da uništi do 80 odsto roda

Zasadi jagoda se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, primenjenih agrotehničkih mera, vrste sadnica i načina gajenja, nalaze u različitim fazama razvoja,saopšteno je u „Zelenoj prognozi“ Prognoznoizveštajne službe (PIS).

Jednogodišnje frigo sadnice na otvorenom polju se nalaze u fazi razvoja listova, dvogodišnje kontejnerske sadnice na otvorenom polju u fazi početka cvetanja, dok se jagode u plasteničkoj proizvodnji nalaze u fazi cvetanja i razvoja plodova.

Vizuelnim pregledima zasada jagoda na otvorenom polju, uočeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista jagode, i to uglavnom na starujim listovima dvogodišnje jagode. Lišće srednje starosti je najosetljivije prema zarazi od prouzrokovača sive pegavosti.

Foto: PIS Simptomi na listu

U početku su pege male, tamnopurpurne, okruglaste i najpre se uočavaju na licu lista. One se zatim povećavaju i dostižu 3 do 6 milimetara u prečniku. Centar pege postaje svetao, a oko pege se stvara crvenkastopurpurni prsten. Zaraženo lišće vremenom propada, zbog čega se umanjuje kvalitet plodova i živića za razmnožavanje.

U vlažnim uslovima kakvi su u najavi, postoji mogućnost infekcije cveta i mladih plodova prouzrokovačem sive truleži jagoda. Ovo je izuzetno značajan patogen u proizvodnji jagoda u našim uslovima.

U slučaju da vladaju vlažni uslovi u vreme dozrevanja i berbe jagode, može propasti i do 80% roda. Patogen prodire u u mlado tkivo u vreme ili neposredno posle cvetanja, a dalji razvoj se odvija tek u vreme sazrevanja. Zato je važno hemijske mere zaštite sprovesti na vreme, u periodu cvetanja jagoda.

U zasadima na otvorenom polju koji su ušli u fazu cvetanja, pred najavljene padavine se preporučuje primena preparata luna sensation, aktivne materije fluopiram+trifloksistrobin u dozi 0,8 l/ha.

U zasadima na otvorenom polju koji se nalaze u fazi razvoja listova, preporučuje primena nekog od sledećih preparata: preparat aktivna materija doza metod 480 sc  (kaptan) 2-3 l/ha ili mankogal 80 (mankozeb) 2 kg/ha.

Niske jutarnje temperature početkom ove nedelje su dovele do izmrzavanja prvih cvetova na otvorenom polju. Preporuka je da se takvi cvetovi, ukoliko je moguće, iskidaju i iznesu iz zasada kako bi se sprečilo naseljavanje patogena na oštećeno biljno tkivo.