banner-image

Na ozimoj pšenici primećene bolesti, potrebno pratiti zdravstveno stanje

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi pšenice se u zavisnosti od sortimenta i roka setve nalaze u fazi porasta biljaka u stablo – vlatanje, razvijeno prvo do drugo kolence (BBCH 31-32), saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma sledećih prouzrokovača bolesti:

–        Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) –  simptomi prisutni na listovima prvog kolenca na do 6% biljaka,

–         Pepelnica žita (Erysiphe graminis) – simptomi prisutni na do 5% biljaka, na donjim listovima; nije uočeno širenje infekcije na stablo,

–          Žuto-mrka pegavost lista (Pyrenophora tritici-repentis– simptomi prisutni na do 14% biljaka, na donjim listovima bez širenja infekcije na listove kolenca.

Tokom pregleda nisu uočni simptom rđe.

Tokom pregleda uočeno je prisustvo odraslih jedinki, parenje i položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus). Štete pričinjavaju odrasli insekti i larve tokom ishrane. Takođe na parcelama je registrovano i prisustvo larvi švedske muve (Oscinella frit) u donjem delu centralne stabljike, pa se mogu uočiti žuti i uvijeni centralni listovi.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.