banner-image

Raspisano 11 konkursa za dodelu kredita poljoprivrednicima u Vojvodini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je 11 javnih kokursa za dodelu kredita poljoprivrednicima u Vojvodini. Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31.05.2022 godine (utorak).

Fond će uz povoljne uslove kreditirati registrovana poljoprivredna gazdinstva – pravna i fizička lica sa teritorije AP Vojvodine, u aktivnom statusu, kao i fizička lica sa prebivalištem u vojvođanskim lokalnim samoupravama te pravna lica sa sedištem u Vojvodini.

Na teritoriji Vojvodine, zahvaljujući ovim zajmovima finansiraće se podizanje i opremanje plastenika i staklenika, prerada voća, povrća i grožđa, nabavka priplodnih grla stoke, nabavka kvalitetnih prasadi i teladi za tov. Krediti su namenjeni i za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do pet hekatara, zatim za izgradnju objekata i nabavke opreme za skladištenje žitarica, voća, povrća, nabavku sistema protivgradne zaštite, pčelinjih rojeva, opreme za stočarske farme, poljoprivredne mehanizacije i drugo.

Na primer, za kupovinu zemljišta, nabavku opreme i izgradnju objekata za skladištenje, kao i nabavku poljoprivredne mehanizacije krediti će biti sa kamatnom stopom jedan odsto, s tim što je potrebno da vlastito učešće bude 20 odsto. Najviši iznos je 40.000 evra,

Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom ili lično na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21001 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs – za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2022. godini “

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs, a ovde možete pogledati sve javne pozive:

KONKURS-KUPOVINA_ZEMLJISTA_2022

KONKURS_PRIPLODNA_GRLA_2022

KONKURS-TOV_TELADI,PRASADI_2022

KONKURS-SILOSI_2022

KONKURS-PROTIVGRADNA_MREZA_2022

KONKURS-PRERADJIVACKI_KAPACITETI_2022

KONKURS-PLASTENICI_2022

KONKURS-PCELARSTVO_2022

KONKURS-NAVODNJAVANJE_2022

KONKURS-OPREMA_ZA_STOCAR_FARME_2022

KONKURS-MEHANIZACIJA_2022