banner-image

Mineralno đubrivo za godinu dana poskupelo  133,4 odsto

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u I kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal 2021. godine, povećane su za 27,7%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal 2021. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Mineralna đubriva (133,4%), Hrana za životinje (27,0%) i Sredstva za zaštitu bilja (28,8%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u I kvartalu 2022. godine, u odnosu na IV kvartal 2021. godine, u proseku su povećane za 9,9%.

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2022. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Mineralna đubriva (24,4%), Sredstva za zaštitu bilja (17,7%) i Hrana za životinje (9,4%).