banner-image

IPARD 3 nosi investicije od 580 miliona, organskim proizvođačima 436 evra po hektaru

Prvi pozivi iz IPARD 3 programa, očekuje se, krenuće u prvom kvartalu 2023. godine, a fond namenjem podršci investicijama u srpsku poljoprivredu i ruralni razvoj biće mnogo izdašniji. Kako se danas čulo na konferenciji na Međunarodnom sajmu poljoprivrede posvećenoj IPARD-u, u okviru programa koji obuhvata period 2021-2027. iz evropskog budžeta biće dostupno 288 miliona evra, a iz nacionalnog 90 miliona. Zajedno sa doprinosom korisnika čak oko 580 miliona evra mogu biti investirana u poljoprivredu Srbije i njena ruralna područja.

Dobitnici novog programa u pretpristupnom periodu su svi poljoprivrednici i stanovnici ruralnih sredina koji ostvaruju uslove za konkurisanje za IPARD podršku, a ponajviše – organski proizvođači. Kada se u okviru IPARD 3 programa akredituje mera njima namenjena, imaće mogućnost da apliciraju za podršku do 436 evra po hektaru godišnje.

U IPARD-u 3 iz EU budžeta 288 miliona evra za srpsku poljoprivredu; foto: EK

Kako se čulo na današnjoj konferenciji Srbija je prva zemlja koja je predala IPARD 3 program Evropskoj komisiji i prva zemlja čiji je program usvojen ali da bi se krenulo u realizaciju novog programa potrebno je da se potpiše okvirni sporazum sa Briselom, potom i sektorski sporazumi tokom narednog perioda. I jedan i drugi dokument će biti pred poslanicima u Skupštini i usvajati se kao zakoni, a zatim je potrebno da ih usvoji Vlada Srbije. Potom se potpisuje i finansijski sporazum kako bi mogli biti raspisani prvi pozivi iz IPARD-a 3. Nadležni za IPARD očekuju da se administrativni deo završi do kraja 2022. godine kako bi od početka iduće godine pa do leta biti raspisani javni pozivi iz postojećih akreditovanih mera, a to su mera 1 (za investicije u fizičku imovinu gazdinstava, odnosno primarnu proizvodnju), mera 3 (za preradu voća, povrća, mesa, mleka, jaja, grožđa), mera 7 (ruralni turizam) i mera 9 (tehnička pomoć).

U planu je i reakreditacija ove postojeće četiri mere. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede juče su izjavili da se za 2024. pripremaju dve nove mere – „lider“ i agroekološko-klimatska mera. U 2025. godini u planu je mera 6, odnosno njeno akreditovanje i raspisivanje prvog poziva za investicije u ruralnu infrastrukturu.

Šta se menja u odnosu na IPARD 2

U meri 1, za koju je inače najviše zahteva (oko 30 odsto ukupnih zahteva za IPARD podsticaje) menja se iznos podsticaja. Reč je o investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, to jest nabavci traktora, mehanizacije, izgradnji farmi, podizanju voćnjaka, vinograda, plastenika…

Prvi poziv iz IPARD 3 programa verovatno će biti za traktore

Iznos povraćaja u meri 1 u IPARD 3 programu biće 60 odsto. Mlađi od 40 godina moći će da dobiju 70 odsto, umesto dosadašnjih 65 odsto, a za planinska područja biće obrnuto – umesto dosadašnjih 70 odsto za investicije na planinima preko 500 metara nadmorske visine povraćaj će biti 65 odsto. Dodatno, za organske proizvođače podrška je 10 odsto, a tolika će biti i za investicije u obnovljive izvore energije. Uglavnom, iznos podrške ne može preći 75 odsto u meri 1. Izmena je i u iznosu minimalnog povraćaja – on je povećan na 20.000 evra (bio je 5.000 evra), kako bi se omogućilo da se iz nacionalnih mera finansiraju manje investicije. U sektorima voće, povrće, ostali usevi…, najveća podrška će umesto 700.000 evra iznositi milion evra, a u toku IPARD 3 programskog perioda korisnik može povući do dva miliona evra iz ove mere.

Minimum 30 krava, 200 ovaca, 10 tona ribe…

Kada je o specifičnim kriterijumima reč, u okviru mere 1 biće novi uslovi za konnkurisanje. U sektorima mesa i mleka moći će da konkurišu stočari sa najmanje 30 krava, umesto sadašnjih 20. Minimim za IPARD biće 200 ovaca i koza, a uvedene i dve nove proizvodnje mesa – ćureće i guščije.

Kod voća i povrća značajne su izmene. Neće se više uzimati u obzir površine pod voćem i povrćem već će kriterijum selekcije biti vrednost investicije. Ako je vrednost investicije u sektorima voće i povrće preko 50.000 evra može se konkurisati za IPARD podsticaje, a ako je vrednost niža, poljoprivrednici će ići na nacionalne konkurse.

U sektoru industrijskog bilja i žitarica u IPARD 3 programu i za traktore i za mašine i mehanizaciju moći će da konkurišu ratari sa najmanje 50 hektara a najviše 100. Samo će proizvođači hmelja moći imati najmanje dva a najviše 100 hektara. Kod izgradnje objekata, odnosno skladišnih kapaciteta za žitarice, uljarice i industrijsko bilje moći će da konkurišu i proizvođači sa preko 100 hektara.

Novina u meri 1 je ribarstvo. Kada se završe izmene pravilnika u prvom sledećem konkursu biće prihvatljivi prozvođači ribe ako imaju najmanji kapacitet 10 tona godišnje.

U meri 3 koja se odnosi na preradu poljoprivrednih proizvoda nema značajnijih izmena u odnosu na IPARD 2 program, s tim što je gornja granica iznosa podrške 1,3 miliona evra. Ukupno korisnik IPARD podsticaja u ovom programskom periodu za meru 3 može povući 2,5 miliona evra podrške.

Kada je o preradi žitarica, uljarica i industrijskog bilja reč, biće prihvatljive investicije u skrobare, mlinove, proizvodnju stočne hrane, uljare, šećerane.. Takođe, prerada ribe najmanjeg dnevnog kapaciteta 200 kilograma.

Agroekološka proizvodnja – velike mogućnosti

Agroekološko-klimatska mera i organska proizvodnja (mera 4) biće najsličnija meri direktnih plaćanja. Obuhvataće četiri operacije: plodored na obradivim površinama, zatravljivanje međurednog prostora u višegodišnjih zasadima, uspostavljanje i održavanje polinatorskih traka i održivo upravljanje livadama i pašnjacima.

Organski proizvođači biće podsticani velikim iznosima po hektaru

Moći će da konkurišu pravna, fizička lica i preduzetnici a iznos podsticaja je stopostotan, s tim što će mere morati da se sprovode pet godina. Opšti uslovi prihvatljivosti u meri 4 su: hektar obradivih površina, odnosno pola hektara voćnjaka, 0,3 hektara vinograda, odnosno hektar livada i pašnjaka. Iznos podrške je od 264 evra po hektaru do 436 evra po hektaru.

Za ruralnu infrastrukturu opštinama do četiri miliona evra

U toku je priprema pravilnika za takozvanu lider meru. Izmenom zakona omogućeno je da lokalne samouprave budu osnivači i članovi lagova, što će omogućiti lakšu realizaciju ove mere.  Prihvatljivi će biti tekući troškovi – režijski troškovi lagova, sprovođenje malih projekata…

Za meru 6 koja se odnosi na investicije u ruralnu infrastrukturu naselja do 10.000 stanovnika obezbeđen će biti povraćaj od 100 posto, odnosno od 300.000 evra do 4 miliona evra, s tim što će najviše moći da se povuče 5 miliona u celom programskom periodu.

U meri 7 – diverzifikacija proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima uvešće se dva nova sektora: direktan plasman (objekti za prodaju na poljoprivrednim domaćinstvima i vozila kao mobilne prodavnice) i sektor usluga.

Isplaćeno 35 miliona podsticaja

Od početka 2018. kada je raspisan prvi IPARD javni poziv do danas objavljeno je u okviru četiri mere 13 javnih poziva, rekao je v.d. direktora Uprave za agrarna plaćanja Marko Kesić. Po njegovim rečima isplaćeno je 35,4 miliona evra korisnicima a odobren je 561 zahtev. U 2022. godini plan je da se isplati oko 30 miliona evra.

Ukupno je, od početka realizacije IPARD programa u Srbiji primljeno oko 3.200 aplikacija, od kojih ih je prihvaćeno 956 za 106 miliona evra – rekao je Kesić dodajući da je 42 miliona evra pripremljeno za plaćanje.

S. Gluščević