banner-image

Pre prskanja na njivama i u voćnjacima komšiju po zakonu morate obavestiti

Iako su izmenama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja od 1. januara ove godine predviđene obavezne obuke za sve poljoprivrednike koji koriste pesticide, one, prema saznanjima Agrosmarta, još nisu počele tako da ni zakonske odredbe praktično ne mogu da se primenjuju.

Izmenama i dopunama pomenutog zakona iz marta 2019. godine odredbe su dopunjene u pogledu propisivanja obaveznih obuka i sertifikacije onih koji su profesionalni korisnici ovih sredstava, po uzoru na obuke koje postoje u zemljama EU, što predstavlja ozbiljan napredak. Međutim, po informacijama s terena, sudeći iz razgovora sa poljoprivrednicima, pčelarima koje ovo pitanje najviše pogađa i sa zaposlenim u poljoprivrednim apotekama – sve je po starom. To znači da se sredstva za zaštitu bilja i dalje kupuju bez sertifikata koje bi trebalo da imaju svi koji koriste pesticide, herbicide…

Po novom, sertifikat koji profesionalni korisnik dobija nakon obuke trebalo bi da bude uslov za kupovinu sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama.

Na sajtu asocijacije pčelarskih udruženja SPOS, koja se izborila za izmene zakona pre tri godine, navodi se šta sve te izmene podrazumevaju.

Jedna od najvažnijih novina je da su poljoprivrednici dužni da obaveste vlasnika parcela koje se graniče sa parcelom koju nameravaju da tretiraju sredstvima za zaštitu bilja najmanje 24 sata pre početka primene, bez obzira da li su njihovi susedi pčelari ili ne, što je još jedna dodatna mera prevencije.

U skladu s novim zakonom poljoprivrednik će morati da prođe obuku za bezbednu primenu, rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje sredstava za zaštitu bilja, i moći će da kupi samo onoliko sredstava koliko mu je potrebno za kulture koje gaji, i tačno će se znati ko je i koliko sredstava za zaštitu bilja kupio, a moraće da vodi evidenciju o njihovoj primeni.

Naime, novi Zakon propisuje da se pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje koristi sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti, kao i u slučaju stavljanja svojih poljoprivrednih proizvoda na tržište, smatra takozvanim profesionalnim korisnikom.

Profesionalni korisnik dužan je i da redovno vrši podešavanje i tehničku proveru uređaja za primenu, kao i koristi uređaje za primenu koji su periodično pregledani u skladu sa ovim zakonom.

Sredstvo za zaštitu bilja namenjeno profesionalnom korisniku može da kupuje i primenjuje fizičko lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika izdat u skladu sa ovim zakonom, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik, koji ima zaposleno lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika.

Sertifikat profesionalnog korisnika izdaje Ministarstvo. Sertifikat će biti uslov da profesionalni korisnici u dogledno vreme, kada veći broj lica bude obučen, mogu samo uz njega da kupuju sredstva za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama.

Sva lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti i lica koja svoje poljoprivredne proizvode stavljaju na tržište smatraju se profesionalnim korisnicima i dužni su da primenu pesticida sprovode tako da ničim ne ugroze život i zdravlje ljudi i životinja.

S. K.