banner-image

Sakupljanje ambalažnog otpada u Sremskoj Mitrovici

Poljoprivredna stručna služba “ Sremska Mitrovica“ doo u saradnji sa Agencijom za Ruralni Razvoj Grada Sremska Mitrovica i Gradom Sremska Mitrovica, kao i prethodnih godina, organizuje prikupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

Prikupljanje će se po isplaniranoj dinamici obavljati od 7. Juna do 16. Juna 2022. godine.

Ove godine u akciju se uvode specijalno namenjeni kontejneri za prikupljanje ambalažnog otpada koji su postavljeni u mestima Sremska Mitrovica, Kuzmin i Mandjelos i tamo će biti na raspolaganju poljoprivrednim proizvodjačima tokom cele akcije.