banner-image

Aleksandar Simić: Kod Credit Agricole najbolja usluga za 18.500 gazdinstava

Crédit Agricole banka uspela je da izgradi jedinstven sistem podrške poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji koji prati sve aktere u poljoprivrednom lancu, od primarnih proizvođača, preko prerađivača, do dobavljača opreme. Linije namenjene poljoprivrednicima u intervjuu za Agrosmart predstavio je rukovodilac sektora za privredno bankarstvo u ovoj banci Aleksandar Simić: 

Pret a piloter-kredit sa fleksibilnim planom otplate za investicije i osnovna sredstva potpuno je prilagođen potrebama vlasnika poljoprivrednog gazdinstva – moguće je menjati plan otplate kredita u skladu sa planovima razvoja agrobiznisa, promenama na tržištu i profitu koji je cikličan i specifičan u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Imamo u ponudi kredite za osnovna sredstva i trajna obrtna sredstva koji klijentima omogućavaju odlične uslove otplate, kredit za investicije sa grejs periodom od godinu dana, imamo aktivno učešće u Programu kredita sa subvencionisanom kamatom od strane Ministarstva poljoprivrede, kao i u Projektu konkurentna poljoprivreda, u organizaciji Svetske Banke i Ministarstva poljoprivrede, navodi on.

  • Koje specijalne proizvode i uslove nudite predstavnicima agrobiznisa kao specijalnu ponudu u periodu nakon Sajma poljoprivrede u Novom Sadu?

Ove godine naša jedinstvena sajamska ponuda tiče se finansiranja pogonske mehanizacije i priključne, ukoliko se kupuje zajedno sa pogonskom mehanizacijom, kao i posebnih uslova za mlade poljoprivrednike. Za kredite u evrima, 6 meseci euribor+3.5, ročnost do 10 godina, a za dinarske 6 meseci belibor +3.99, na rok do 7 godina. Ove godine u fokusu su nam mladi poljoprivrednici i kreirali smo specijalne uslove baš za njih sa željom da im pružimo kompletnu podršku i pomoć kako bi imali sve uslove da unaprede svoju proizvodnju. Mladi farmeri, nosioci registrovanog gazdinstva, mlađi od 40 godina, imaju dodatnu pogodnost – ukoliko otvore račun u Crédit Agricole banci do 30.6. 2022. godine, dobiće besplatno održavanje agro paket računa, prvih godinu dana.

  • Koliko je sektor poljoprivrede značajan i koju poziciju zauzima u portfoliju Crédit Agricole banke?

Crédit Agricole ima 20% tržišnog učešća u finansiranju poljoprivrednih gazdinstava i našim ponudama podržavamo kompletan lanac poljoprivredne proizvodnje, od farmera, prehrambene industrije, dobavljača opreme i repromaterijala. Ponosni smo na jedinstven pristup ovom tržišnom segmentu izgrađen prethodnih godina, baziran, pre svega, na izuzetno dobrom poznavanju tržišta i bliskom odnosu sa našim klijentima. Prioritet CAS je izvrsnost u radu sa klijentima što znači pružanje najbolje moguće usluge za više od 18.500 poljoprivrednih domaćinstava, malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i podršku srpskoj ekonomiji, posebno u poljoprivrednom sektoru koji je jedan od njenih stubova rasta.

  • Koji su krediti najprijemčiviji poljoprivrednicima, za koje vrste investicija poljoprivredna gazdinstva najčešće traže podršku vaše banke?

Podjednako su veoma traženi krediti za repromaterijale u poljoprivrednoj proizvodnji (semena, pesticide, gorivo i mineralna đubriva) i krediti za nabavku mehanizacije i kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Zanimljivo je da smo u prethodnom periodu dosta finansirali robote za mužu, a traženi su i krediti za izgradnju silosa, hladnjača, osnovnog stada, krediti za finansiranje projekata energetske efikasnosti.

  • Ako možete, navedite primer kredita koje poljoprivrednici u najvećoj meri traže: namenu kredita, kamatnu stopu, period otplate, maksimalni iznos pojedinačnih kredita…

Naši najtraženiji proizvodi su subvencionisani krediti. Kada je u pitanju namena, bilo da su u pitanju subvencionisani ili oni iz potencijala banke, podjednako su traženi krediti za repromaterijale u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i krediti za nabavku mehanizacije i kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Finansirali smo dosta robote za mužu, a traženi su i krediti za izgradnju silosa, hladnjača, osnovnog stada, krediti za finansiranje projekata energetske efikasnosti.

S. G.