banner-image
banner-image

Uzgoj goveda: Zašto ne treba zatvarati štale

Mikroklimatski uslovi u objektima namenjenim uzgoju stoke sve više dobijaju na značaju. Pored rase i ishrane, za uspešno bavljenje stočarstvom podjednako važan faktor su i uslovi gajenja. Nekada zanemarivan, ovaj faktor, poslednjih godina prepoznat je kao veoma bitan za ostvarivanje željenih proizvodnih rezultata.

Temperatura vazduha, kao komponenta mikroklime, najlakše je merljiva kategorija. Poznato je da goveda bolje podnose niske od visokih temperatura, te i na 10 stepeni ispod nule proizvodni rezultati najčešće uopšte nisu ugroženi, ukoliko im se u štalama obezbedi suva slamnata prostirka.

Sa druge strane, temperature do 25 stepeni, takođe, ne predstavljaju problem za goveda dok na temperaturama od 30 i više stepeni produktivnost opada. Stoga je važno pravilno reagovati i na vrućinama obezbediti dobru cirkulaciju vazduha u objektu kao i tretman povremenog tuširanja životinja u cilju boljeg rashlađivanja.

Pored temperature, važan je i sam kvalitet vazduha u objektu. Naime, količina kiseonika ne bi smela da odstupa od one koja postoji u uslovima na otvorenom, a to je udeo 21% u vazduhu.  U tom smislu, najveću grešku stočari prave kada zimi zatvaraju objekte u kojima se goveda nalaze, te na ovaj način dolazi do disbalansa u udelu kiseonika u vazduhu uz povećanje ugljen dioksida.

To utiče na ponašanje životinja koje nerado leže, odnosno češće ustaju, budući da je koncentracija ugljen dioksida, koji je teži od kiseonika, u donjim delovima štale najveća.

Zatvaranje objekta zimi dovodi do još jedne negativne posledice a to je stvaranje prevelike količine vlage koja ima brojne reperkusije na zdravstveno stanje životinja. Stoge je objekte za uzgoj stoke preporučljivo stalno držati otvorenim.

 

Referenca: PSSS, Joksić Goran dipl.ing.stočarstva