banner-image

Uskoro obuka iz organske poljoprivrede na teritoriji Grada Beograda

Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje, Serbia Organika uz podršku GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji u saradnji sa Sekretarijatom za poljoprivredu Gradske uprave grada Beograda  15. juna organizuje obuku iz oblasti organske proizvodnje u Beogradu.

Obuka je namenjena osoblju gradskih opština sa teritorije Grada Beograda, ostalih lokalnih samouprava i Regionalnih razvojnih agencija iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja kako bi se obezbedili prenos znanja i podrška poljoprivrednicima koji žele da se uključe u organsku proizvodnju.

Serbia Organika uz podršku GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji je već uspešno sprovela ove godine dve obuke, u Nišu i u Zaječaru i nastaviće ih i u narednom periodu sa ciljem da što veći deo teritorije Srbije bude obuhvaćen.

Organska proizvodnja već godinama beleži stabilan rast i pretenduje da postane dominantan način poljoprivredne i prehrambene prozivodnje u Evropi, ali i širom sveta.

Organska poljoprivreda, kao održiv prehrambeni sistem ima pozitivan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi može da donese proizvođačima značajnu ekonomsku korist. Kao značajan izvor inovacija organska poljoprivreda može da pomoge poljoprivredi da prevaziđe postojeće izazove i doprinese unapređenju konkurentnosti proizvođača i domaće poljoprivrede.

Organska prozvodnja u Srbiji ima izuzetne potencijale, uzevši u obzir da je potražnja za ovim proizvodima povećana i kod nas i u svetu.

Prepoznavši taj potencijal, Nacionalna asocijacija Serbia Organika se nesebično godinama zalaže za razvoj organske proizvodnje na svim nivoima, osmišljavajući i pokrećući brojne inicijative usmerene ka kreiranju i uspostavljanju povoljnog ambijenta koji doprinosi značajnom razvoju kompletnog sektora.

GIZ projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji više od decenije intezivno podržava ovaj sektor i njegove učesnike, kroz brojne aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje, razvoj, inovativnost i promociju, što je takođe i cilj sprovođenja aktuelnih obuka.

Deceniju koja je iza nas odlikuje intezivan rast i razvoj ovog sektora u Srbiji. Površine koje su uključene u organsku proizvodnju su se u ovome periodu uvećale sa 5.855 ha (2010.godine) na preko 23.000 ha (2021.godine). Razvija se intezivno i stočarska proizvodnja, prerađivačka industrija, a intezivno raste i broj proizvođača uključenih u organsku proizvodnju kojih je sada više od 6.500.

Ministarstvopoljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je prepoznalo perspektivnost organske proizvodnje i kreiralo niz stimulativnih mera podrške organskoj proizvodnji. Ove mere se odnose na instutucionalni i zakonodavni okvir, na otvaranje novih tržišta, kao i na podsticaje koji su značajno veći u odnosu na podsticaje u konvencionalnom načinu proizvodnje.

Zakonodavni okvir je u stalnom procesu harmonizacije sa propisima EU, mere podsticaja resornog ministarstva namenjene organskoj proizvodnji su u poslednjih nekoliko godina izuzetne, a domaće tržište se intezivno razvija.

Takođe i izvoz organskih proizvoda konstantno raste, a u poslednjih 10 godina čak 15 puta je porasla vrednost izvezenih organskih proizvoda. U 2021. godini iznos izvoza je dostigao iznos od 57,4 miliona evra. U odnosu na 2020. vrednost izvoza organskih proizvoda je porasla 53 odsto, a za dve godine čak 93,3 odsto.

Od 33 države u koje smo izvezli organske proizvode u 2021. godini EU tržište je tradicionalno najveći partner za izvoz organskih proizvoda iz naše zemlje, a od država najveću vrednost izvoza Srbija već godinama ostvaruje sa Nemačkom na čije tržište se izveze trećina organskih proizvoda.
Za sve dodatne onformacije se možete obratiti na sledeći kontakt:
Ivana Simić, Generalni sekretar, +381 65 8556868, imejl ivana.simic@serbiaorganica.org