banner-image

Potrebna primena insekticida za suzbijanje cikade na vinovoj lozi

U vinogradima se registruje prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree – prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Foto:PIS

Dominiraju larve trećeg i četvrtog uzrasnog stupnja ove štetočine koje su sposobne da prenesu pomenutu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote. Sada je vreme da se izvrši drugi insekticidni tretman (deset dana nakon prvog) sa ciljem suzbijanja larvi i sprečavanja širenja fitoplazme.

Za suzbijanje cikada su registrovani sledeći insekticidi:

  • Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% ili
  • Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

Iz PIS apeluju i na manje proizvođače, vlasnike i po nekoliko čokota, da izvrše insekticidni tretman kako bi se onemogućilo širenje fitoplazme i dugoročno sačuvala proizvodnja grožđa u Srbiji.