banner-image

Drugi krug zakupa državnih oranica u Novom Sadu

Grad Novi Sad raspisao je Javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zmljišta u državnoj svojini na svojoj teritoriji u drugom krugu.

Najveći broj raspoloživih parcela daje se u zakup na rok od 15 godina.

Rok za podnošenje prijava i dokumentacije u Aplikaciju za digitalno nadmetanje Uprave za poljoprivredno zemljište je 06.07.2022. godine do 14 časova.

Otvaranje pristiglih ponuda biće organizovano u isto vreme u svim katastarskim opštinama -14.07.2022. u 9 časova.