banner-image

Vreme je za preciznu poljoprivredu i velike uštede u proizvodnji

Precizna poljoprivreda je relativno nova grana poljoprivrede koja služi kao dopuna i korekcija konvencionalnoj poljoprivredi na način koji pruža detaljan i sveobuhvatan prikaz poljoprivredne prakse. Prenosimo iskustva iz Hrvatske koja pokazuju prednosti upotrebe savremenih tehnologija u poljoprivredi. 

Jednostavno možemo reći da je precizna poljoprivreda korišćenje savremenih tehnologija i tehnika u poljoprivredi, koje obuhvataju različite senzore, računarsku opremu, softver, hardver, dronove, satelite i drugu opremu za praćenje i dobijanje važnih podataka iz IT sektora. Precizna poljoprivreda se zasniva na velikoj količini preciznih podataka vezanih za određenu oblast i omogućava njihovo korišćenje u skladu sa agronomskom praksom. Pogled precizne poljoprivrede na proizvodnu površinu zasniva se na „rastavljanju” tog područja na niz manjih površina koje se posmatraju posebno. Takvim sagledavanjem dobijaju se precizne informacije o pojedinim delovima proizvodne površine, što omogućava da se za svaku od ovih površina, uključujući i useve na njoj, radi drugačije.

U svetu se koristi dugi niz godina, ali i kod nas ima dobrih primera

U razvijenim delovima sveta ova tehnologija se koristi dugi niz godina. Razlog je korist u donošenju odluka ključnih za profitabilne poljoprivredne aktivnosti. Poljoprivrednici širom sveta sve više koriste individualne sisteme za preciznu poljoprivredu, tako da se ona širi i postaje uobičajeno oruđe za poljoprivrednike. Poljoprivrednici sa našeg područja su upoznati sa malim delom ekstenzivne tehnologije precizne poljoprivrede. Kao izuzetak možemo izdvojiti veće poljoprivredne sisteme, koji imaju razvijene timove za obavljanje ovog dela posla. Prvi korak koji bi trebalo da upoznamo bio bi da se upoznamo sa funkcionisanjem pojedinih sistema precizne poljoprivrede i tako uočimo prednosti ovakvih sistema u odnosu na konvencionalne. Teško je izdvojiti ono najvažnije, ali možemo reći da je jedan od bitnih svakako način pristupa preciznoj poljoprivredi, koji svaku proizvodnu celinu smatra posebnom i specifičnom na lokalnom nivou.

„To je interdisciplinarna tehnologija zasnovana na kombinaciji agronomskih, informacionih, geografskih, računarskih, meteoroloških i drugih nauka, kao i delova elektrotehnike, elektronike, senzora, spektrometrije i drugih srodnih disciplina. Čiji je osnovni zadatak da omogući prikupljanje, obradu, korišćenje, eksploataciju i vizuelizaciju podataka značajnih poljoprivredniku za dalje upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom“, kaže Alojzije Jerković, čije preduzeće Jerković d.o.o. već dugi niz godina modernizuje domaću poljoprivredu.

Da li je Hrvatska pokrivena signalom koji omogućava preciznu poljoprivredu?

U preciznoj poljoprivredi se koriste različiti signali u različitim granama iste. Za funkcionisanje navigacionih sistema u poljoprivredi, koji su osnova za korišćenje tehnologija precizne poljoprivrede, koriste se signali GNSS sistema koji ima visoku pokrivenost celog sveta, tako da nema problema kada se koristi na našim prostorima. .

Ako je reč o satelitskim signalima za korekciju lokacije GNSS prijemnika, na to u tolikoj meri ne utiče funkcionisanje sistema. Najčešće korišćeni takvi signali za navedenu korekciju koriste se preko RTK NET tehnologije, koja omogućava visoku preciznost rada kroz korekciju signala primljenih putem mobilne Internet mreže.

Preduzeće Jerković d.o.o. poseduje bazne stanice na području Slavonije i Baranje i svojim korisnicima omogućava navigacione sisteme visoke preciznosti. Sve veća upotreba satelita za posmatranje u preciznoj poljoprivredi dovodi do razvoja obrade takvih podataka i njihove dostupnosti. Danas postoje sateliti koji svakih nekoliko dana obrađuju slike istih područja tako da pokrivenost našeg područja omogućava neprekidnu preciznu poljoprivredu.

„Precizna poljoprivreda obuhvata sve aktivnosti na proizvodnim površinama i administrativnim jedinicama. Koristi se određeni sistem precizne poljoprivrede u vezi sa vrstom poljoprivrednih radova. Na primer. pri obavljanju poslova koji ne zahtevaju veliku preciznost možemo koristiti manje precizne sisteme, dok je u suprotnoj situaciji to preduslov za kvalitetan rad“, otkriva Jerković, koji se nada da će se hrvatska poljoprivreda više okrenuti ovom načinu rada.

Sirovine su sve skuplje. Ovo je ušteda u poljoprivredi

Primenom sistema precizne poljoprivrede postižemo značajne uštede sirovina, goriva, vremena i smanjujemo štetan uticaj na životnu sredinu, a što je još važnije povećavamo efikasnost uloženih sirovina u proizvodnju. Jedan od osnovnih načina uštede je upotreba kontrole sekcija na priključcima za distribuciju đubriva, primenu pesticida i setvu, gde se automatskim radom pojedinih sekcija sprečava nepotrebna potrošnja određenih materijala. Takođe, upotreba prostornih podataka i savremene tehnologije omogućavaju promenljivu upotrebu materijala za reprodukciju, što dovodi do velikih ušteda, čak i preko 50% u odnosu na konvencionalna primena. Pored toga, baziramo se na potrebama prostornih lokacija u okviru proizvodnog prostora, što dovodi do značajnog korišćenja određenih materijala u proizvodnji i utiče na održivo bavljenje poljoprivredom.

Korišćenjem sistema precizne poljoprivrede postižu se značajne uštede vremena neophodnih agrotehničkih operacija. Neki od načina da uštedite vreme na ovaj način su:
– Korišćenje navigacionih sistema – izostavljeno nepotrebno preklapanje
– Upotreba sistema automatskog navođenja – izbor i izvođenje idealne konture kretanja i rotacije na vijcima
– Upotreba slika posmatranja – selektivna primena pesticida
– Korišćenje sistema za praćenje i kreiranje kretanja tokom transporta

Ovo je profitabilna poljoprivreda

Cene ovakvih sistema precizne poljoprivrede najčešće su prepreka našim poljoprivrednicima zbog sumnje u isplativost sistema. Ono što je ranije rečeno u tekstu je dovoljan argument da se ova sumnja pobije, jer uštede koje se ostvaruju već u prvim godinama korišćenja ukazuju na veoma brzu otplatu. Takođe, podsticanje upotrebe precizne poljoprivrede od strane Evropske unije i Republike Hrvatske olakšava poljoprivrednicima odluku da ulažu u ove sisteme. U zavisnosti od vrste ulaganja, jedan deo je usmeren na sisteme precizne poljoprivrede, ali u nekim slučajevima takav način ne obezbeđuje kvalitetan izbor potrebnog sistema.

FOTO: Gordan Trtanj