banner-image

Pšenice ćemo imati manje nego lane, a više malina i višanja

Republički zavod za statistiku objavio je procene roda ratarsih useva i voća. Podaci o očekivanoj proizvodnji pšenice, malina i višanja i zasejanim površinama kukuruza, suncokreta i soje urađeni su na osnovu stanja na dan 23. maja 2022. godine.
Na osnovu stanja useva na dan procene očekuje se proizvodnja pšenice od 3.184.000 tona, što je za 7,5% manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini.
Kod proizvodnje malina očekuje se povećanje proizvodnje, u odnosu na prošlu godinu za 4,0%, a kod višanja za 6,0%.
U poređenju sa prethodnom godinom, prema stanju na dan procene, u prolećnoj setvi 2022. godine zasejano je više suncokreta (za 18,1%), a manje kukuruza (za 6,7%), šećerne repe (za 11,9%) i soje (za 0,7%).
U odnosu na desetogodišnji prosek (2012–2021), proizvodnja pšenice je veća za 18,6%, dok je kod zasejanih površina više soje (za 20,9%) i suncokreta (za 23,9%), a manje kukuruza (za 4,0%) i šećerne repe (za 32,2%).