banner-image

Mehurasta gar u kukuruzu, preventiva najznačajnija mera borbe

Na području RC Vrbas, usevi merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca  nalaze se u fazi rane mlečne zrelosti do faze rane voštane zrelosti (BBCH 73-83).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, u zavisnosti od hibrida i lokaliteta, registrovani su simptomi mehuraste gari kukuruza (Ustilago maydis) na do 30% biljaka, prenosi portal Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Foto: PIS -Mehurasta gar na kukuruzu

Simptomi su izraženi na svim nadzemnim delovima biljaka kukuruza, u vidu mehurastih izraslina. Na listovima se pojavljuju bradavičaste tvorevine, duž glavnog nerva ili na ivicama.

Najveći tumori formiraju se na klipu. Gljiva se razmnožava hlamidosporama koje nastaju u tumorastim izraštajima. Optimalna temperature za razvoj gljive je od 26-32°C i smenjivanje sušnog i vlažnog perioda u vremenu od izbijanja metlica do oplodnje. Plodored nema uticaja na intenzitet pojave oboljenja.

Mehanička oštećenja na biljkama, posebno od insekata ili grada doprinose povećanju zaraze.

Najvažnije mere kontrole mehuraste gari kukuruza su gajenje hibrida otpornih na stresne uslove kao i primena svih agrotehničkih mera koje doprinose boljoj kondiciji biljaka i prevazilaženju stresnih uslova poput dobre obrade zemljišta, izbalansirane mineralne ishrane i optimalne gustine useva.