banner-image
banner-image

Poziv da se obavezno prijavi sumnja na groznicu Zapadnog Nila

Proteklih dana Beograđani prijavljuju veliki broj jedinki sivih vrana i svraka koje ispoljavaju simptome tipične za groznicu Zapadnog Nila.

Ptice su na tlu, često leže na boku, ne kreću se, apatične su, ne reaguju na prisustvo ljudi i drugih životinja, upozoravaju iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа је sеzоnskо оbоljеnjе kоје је nајvišе zаstupljеnо u pеriоdu nајvеćе аktivnоsti vеktоrа – kоmаrаcа. Najveći broj obolelih ljudi i životinja registruje se od maja do oktobra.

Poslednjih godina u centralnoj i južnoj Evropi, kao i u Srbiji je dramatično povećan broj, učestalost i težina oboljenja sa neurološkim poremećajima kod ptica, ljudi i konja, predstavljući značajan problem veterinarskog i javnog zdravlja.

Ptice iz porodice vrana (Corvidae) su izgleda najprijemčivije za ovaj virus. Nakon što se preko komarca inficira, vrana luči velike količine virusa putem fecesa, što dovodi do lakog prenošenja među pticama. Virus zapadnog Nila takođe pogađa i sisare, pre svega konje i ljude.

Infеkciја virusоm Zаpаdnоg Nilа је zvаničnо prvi put rеgistrоvаnа u humаnој pоpulаciјi nа tеritоriјi Srbiје krајеm јulа 2012. gоdinе. U pеriоdu оd 2012. dо 2020. gоdinе nа tеritоriјi naše države rеgistrоvаnа su ukupnо 1032 slučаја grоznicе Zаpаdnоg Nilа kod ljudi. U istоm pеriоdu bеlеži sе i 98 smrtnih ishоdа kојi sе mоgu dоvеsti u vеzu sа оbоlеvаnjеm оd grоznicе Zаpаdnоg Nilа.

Molimo Vas da ptice sumnjivog zdravstvenog statusa ne uzimate kod sebe, ne odnosite u svoje domove, već da pozovete zoohigijenske službe (u Beogradu „JKP Veterinu Beograd“, u Novom Sadu JKP „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“) ili regionalne veterinarske institute.