banner-image

Da li su vaše krave žedne

Visoke temperature iziskuju veću brigu o životinjama na farmama. Toplota na životinje deluje tako što ih brže umara, zbog toga uzimaju i manje hrane, i dešava se da te količine ne mogu da podmire osnove potrebe organizma za neophodnom energijom. U ovim vrelim danima korisno je čuti savet stručnjaka o režimu napajanja i ishrane stoke.

-Voda ima ključnu ulogu u proizvodnji mleka, regulisanju telesne temperature kao i u drugim telesnim funkcijama kod krava. Dok je ishrana najčešće detaljno analizirana, unos vode, raspoloživost kao i kvalitet su najčešće potcenjeni, ukazuje u razgovoru za Agrosmart veterinar dr Igor Prka iz Centra za veštačko osemenjavanje „Toplek“.

Krave unose 4 – 4,5 litara vode po proizvedenom kilogramu mleka i napajanje vodom može da zadovolji 80 do 90 odsto njihovih ukupnih potreba, kaže on. Najčešće krave piju vodu u kratkim intervalima (7-12 puta dnevno) tokom kojih one unesu ukupno između 50 do 70 litara vode. Naročito, krave preferiraju da piju vodu nakon muže ili tokom obroka. Ovo ponašanje se jasno vidi u slobodnom držanju gde krave idu da se napoje posle muže.

Kod visokoproizvodnih krava, količina unete vode ide i do 100 litara, a tokom letnjih meseci i do 150 litara, napominje dr Prka.

Kada je u pitanju dostupnost vode, u slobodnom sistemu držanja treba da postoje najmanje dve tačke za napajanje po grupi krava. Ovo će sprečiti dominatne krave da monopolizuju pojilicu.

-Voda mora biti odličnog kvaliteta kako bi bili sigurni da će krava uneti potrebnu količinu. Zbog toga kvalitet vode treba češće proveravati pogotovo tokom letnjih meseci. Neadekvatno unošenje vode ili voda lošeg kvaliteta može dovesti do gubitaka u proizvodnji, smanjiti otpornost organizma. Temperatura vode bi trebala da bude 10-20C za optimalno unošenje, naglašava naš sagovornik.

Dodaje da za mlađe kategorije goveda (junice, tovna junad, telad) treba obezbediti 20 do 50 litara vode na dan. Količina vode koju krava popije zavisi od njene veličine, proizvodnje mleka, količine suve materije u obroku, temperature i relativne vlažnosti okruženja, temperature vode i dr.

-Oko 30 do 50 odsto dnevnih potreba u vodi krava unese oko sat nakon muže. Jedan od načina da se proveri da li krava unosi dovoljno vode je videti kako izgleda njena balega. Ako je previše čvrsta, to može značiti da ne unosi dovoljno vode. Krave takođe imaju osetljivo čulo mirisa i neće piti vodu ako je prljava ili pokvarena, poručuje dr Prka.

Naglašava da goveda mogu da prežive i do šezdeset dana sa malo ili bez hrane, ali samo sedam dana bez vode.

S. K.