banner-image

Poziv proizvođačima rukotvorina za učešće na izložbi minijatura

Etno mreža raspisala je poziv za učešće na 9. regionalnoj izložbi „Sto žena – sto minijatura“.
Poziv je otvoren do 15.septembra i odnosi se na sve proizvođače rukotvorina iz Republike Srbije, i regiona jugoistočne Evrope, kao i za amatere, studente umetnosti i umetnike koji prihvataju uslove učešća.
Svaki učesnik može konkurisati sa maksimalno tri rada u jednoj ili više izložbenih kategorija na temu koju odredi Organizator. Za izlaganje će biti prihvaćeni samo originalni radovi, nastali u prethodnoj i tekućoj godini, a koje Stručni savet bude vrednovao kao eksponate visokog profesionalnog i estetskog dometa.

Tema Izložbe je „Čuvari tradicije”. Motivi koje autorke i autori treba da obrade za konkurs su vezani za tradiciju Srbije i mogu biti srednjovekovna ornamentika (freske i plastika manastira), etnološku građa (sa tekstila, grnčarije, drveta, nakita) ili su u vezi sa ćiriličnim pismom. Od autorki i autora se očekuje da daju klasični ili inovativni odgovor u odnosu na temu i odabrani predložak koji interpretiraju. Iskorak može postići i smelom kolorističkom kombinatorikom kao i upotrebom više tehnika na jednoj minijaturi.

Izložbene kategorije su:

1. tkanje;
2. vez i zlatovez;
3. keramika i pust;
4. necanje i heklanje;
5. kombinovana

Propisana veličina rada je 10×10 cm, za one minijature koje su u dve dimenzije i 10x10x10 cm za one koju su trodimenzione. Kod dvodimenzionalnih radova u tehnici veza i zlatoveza neophodno je ostaviti dodatnih 10cm podloge oko veza radi opremanja i uramljivanja.

Prijave na konkurs, podnose se na Prijavnom formularu koji je dostupan na sajtu www.1000zena.rs i www.etnomreza.rs

Radovi treba da budu obeleženi nalepnicom koja je propisana od strane Organizatora i sadržana u Prijavnom formularu, a koju je potrebno dostaviti na poleđini rada.
Radovi, prijavni formular i potvrda o uplati participacije (sa imenom i prezimenom učesnika) dostavljaju se na adresu: Etno mreža, Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, poštom ili lično. Organizator ne snosi odgovornost za oštećenja u transportu.
Svi radovi ostaju u Zbirci izložbe kao vlasništvo Organizatora.

Svi učesnici plaćaju participaciju u iznosu od 1.200 dinara koja se ne može kompenzovati radovima. U izuzetnim slučajevima, Organizator zadržava pravo da odobri prijem eksponata bez participacije.

Organizator će publikovati tipski katalog sa kataloškim podacima i reprodukcijom svih radova odabranih za izlaganje. Svaki izlagač dobija primerak kataloga bez naknade.

Po selekciji, Organizator će opremiti odabrane radove koji će biti prikazani na izložbi, po čijem otvaranju će Stručni žiri sačinjen od etnologa, institucionalnih i korporativnih partnera, odabrati radove koji će biti nagrađeni.

Nagrade izložbe su: pet ravnopravnih nagrada u rangu prve nagrade u svakoj izložbenoj kategoriji u visini od 20.000,00 dinara (neto).

U svakoj izložbenoj kategoriji se može dodeliti i nagrada mladom autoru (do 30 godina starosti). Nagrade ne moraju biti dodeljene u svim izložbenim kategorijama. Žiri može dodeliti i druge, specijalne nagrade i priznanja.