banner-image

Zabrana navodnjavanja iz akumulacija u Vojvodini zbog suše

Na području Vojvodine, visoke temperature u proteklih mesec dana i najveća suša od 2012. godine, prouzrokovali su niske vodostaje reka, ali i zabrinjavajuće spuštanje nivoa vode na pojedinim akumulacijama.

S obzirom na to da se nivo vode na akumulacijama Moravica, Zobnatica i Sava spustio na biloški minimum, Pokrajinska vodna inspekcija je naložila obustavu navodnjavanja iz navedenih akumulacija. Iz ovih akumulacija navodnjavalo se 3.200 hektara, a zabrana će biti na snazi sve dok se nivoi vode ne povećaju.

Otežavajuća okolnost je činjenica da se ni jedna od ovih akumalacija ne može dopunjavati vodom iz prirodnih vodotoka ili kanalske mreže, već količina vode direktno zavisi od meteoroloških uslova, odnosno od padavina.

Imajući ovo u vidu, ali i sve učestalije i intenzivnije sušne periode, JVP „Vode Vojvodine“ u poslednje vreme ulaže znatno više sredstava u izgradnju ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje.

Trenutno se iz Hs DTD, regionalnih i dvonamenskih sistema navodnjava oko 70.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i bez obzira na izuzetno sušan period i visoke temperature, navodnjavanje iz kanalske mreže je stabilno.