banner-image

Vodostaji reka vrlo niski, ugrožen riblji fond

Vodostaji reka u Srbiji su na vrlo niskom nivou, blizu biološkog minimuma i takva situacija nas očekuje do septembra, kažu hidrolozi.

Foto: Vode Vojvodine

To znači da su reke na granici tečenja i da se količina kiseonika smanjuje što direktno utiče na živi svet.

Osim reka, ugrožena su i jezera, naročito ona koja osim akumulacije nemaju drugi dotok vode.

Nekoliko vezanih sušnih godina dovelo je do toga da je nivo vode na većini akumulacionih jezera u Vojvodini na biološkom minimumu, ipak najdrastičnija situacija je na jezeru u Čonoplji odakle je, zbog isušenja, počelo preseljenje ribe.

Momir Kostić iz Udruženja sportskih ribolovaca „Šaran“ iz Čonoplje objašnjava da problem datira od pre pet godina.

-Svako proleće imali smo sve manju akumulaciju: nema kiše, nema snega. Kad je temperatura preko 30 stepeni i više, a još i ako malo vetrića ima, gubi se dnevno na nivou od 2,5 do 3 cm vode, navodi Kostić.

Trenutni parametri pokazuju da je ovo najsušnija godina od 2012. a predstoje nam još dva letnja meseca i nimalo optimistične prognoze kada je reč o padavinama u narednom periodu.

– Očekujemo da i u sledećih 15 do 20 dana ostane slična situacija. Sledeće nedelje se očekuju neke sporadične manje padavine ali će biti nedovoljne da poprave značajnije ovaj nepovoljni hidrološki bilans, prognozira Dejan Vladiković, hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Suša je uzrokovala da se poslednjih dana na Savi i Dunavu beleže vrednosti ispod niskih plovidbenih nivoa, ipak u Lučkoj kapetaniji Novi Sad kažu da problema u plovidbi nema.

-Mi smo pre neka 2-3 dana izdali saopštenje brodarstvu, obavestili sve brodove, brodare da je situacija takva da je vodostaj nizak da će se pojaviti manje širine u plovnom putu, da su se pojavile manje dubine, i samo upozorili brodare u smislu da ograniče svoje veličine sastava i gazove brodova, prenosi Miroslav Činčurak, iz Lučke kapetanije Novi Sad.

Činčurak dodaje da za sada nema najava da bi u narednom periodu moglo da dođe do drastičnijeg opadanja vodostaja koji bi ugrozio plovidbu.

Izvor:RTV