banner-image

Pripust priplodnih junica: Kada je pravo vreme za prvu oplodnju grla

Junice, kao i podmladak drugih domaćih životinja, karakteriše sa jedne strane polna, a sa druge priplodna zrelost. Ispoljavanje polnog nagona kod junica varira u zavisnosti od rase kojoj pripadaju i stepena stasavanja u odnosu na tu rasu. Razlikovanje polne i priplodne zrelosti važno je u kontekstu određivanja trenutka prvog pripusta.

krava-junica
Foto: Pixabay

Junicama ne treba dozvoliti pripust sa prvim znacima polne zrelosti jer grla tada nisu dostigla odgovarajući telesni razvoj kao preduslov za prvo pripuštanje. Kako iz bioloških tako i iz ekonomskih razloga, prvo oplođavanje treba izvesti u vreme kada je to najprikladnije i za životinju i za njenu buduću produktivnost.

Pogrešno odabran trenutak pripusta može dovesti do različitih poremećaja u daljem životu grla. Tako, ako se prvo oplođavanje dogodi prerano, kod grla će doći do usporavanja razvitka pa čak i zakržljavanja. Zaostajanje u rastu usled prve rane oplodnje ne nadoknađuje se u potpunosti tokom daljeg života grla već organizam ostaje nedovoljno razvijen.

Posledice preranog pripusta junica

Junice koje su prerano pripuštene po pravilu daju manje vitalnu i lakšu telad kao i manje mleka u prvoj laktaciji. Takođe, kod ovih junica je nakon teljenja potrebno sačekati duži vremenski period pre sledećeg pripusta, u odnosu na one koje su pripuštene u pravo vreme, kako bi se organizam bolje oporavio.

Posledice kasnog prvog pripusta

Kao ni prerani pripust tako i suviše dugo odlaganje prvog pripusta junica nije poželjno jer može dovesti do smetnji u oplođavanju kao i do jalovosti grla. Kasnije pripuštene junice su po definiciji krupnija grla, dobre telesne građe, daju težu telad i više mleka u prvoj laktaciji ali je ukupan broj teljenja i laktacija manji, te je posledično i dobijena količina mleka od ovih grla manja. Kasno pripuštene junice imaju sklonost ka gojaznosti a često se ispostavi da su ova grla neplodna. Količina mleka koje daju znatno je manja usled taloženja masnog tkiva u vimenu.

Optimalno vreme prvog pripusta

Vreme prve oplodnje grla prvenstveno zavisi od rase kojoj pripada te se u zavisnosti od toga razlikuju tri kategorije.

  • Ranostasna su grla koja polnu zrelost dostižu u periodu od 6-9 meseca života a optimalno vreme prvog pripusta je u uzrastu od 14-15 meseci. Ovoj kategoriji pripadaju grla rase šorthorn, aberdin-angus, hereford.
  • Srednjestasna su grla koja polnu zrelost dostižu u periodu od 9-12 meseci života a optimalno vreme prvog pripusta je u uzrastu od 16-18 meseci. Ovoj kategoriji pripadaju grla rase simental i istočno-frizijska.
  • Kasnostasna su grla koja polnu zrelost dostižu u periodu od 11-14 meseci života a optimalno vreme prvog pripusta je u uzrastu od 24-28 meseci. Ovoj kategoriji pripadaju grla rase buša i kolubarsko goveče.

Ipak, optimalni momenat za prvi pripust junica ne određuje se samo na osnovu starosti grla, već uzimajući u obzir i njegovu telesnu razvijenost. Stoga bi prilikom prvog pripuštanja junica trebalo ispoštovati pravilo, da se grla prvi put pripuste kada dostignu dve trećine mase odraslih grla, rase kojoj pripadaju.

Referenca: PSSS
dipl. Inž poljoprivrede Ivica Tomić, sektor stočarstvo