banner-image

Dobijanjem energije pomoću sunca i vetra osiguraćemo energetsku bezbednost

Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije Zoran Lakićević izjavio je da je donošenje Integrisanog nacionalnog plana za klimu i energetiku prekretnica razvoja energetskog sektora Srbije, kome su neophodne investicije radi obezbeđivanja energetske bezbednosti i zaštite životne sredine.

Lakićević je, gostujući na „Tanjug TV“, rekao da je resorno ministarstvo iniciralo prošle godine usvajanje četiri nova zakona koji su preduslov razvijanja nove energetske politike Srbije.
Prema njegovim rečima, donošenje Integrisanog nacionalnog plana za klimu i energetiku omogućiće energetskom sektoru nove investicije, uz obezbeđivanje energetske sigurnosti i zaštite životne sredine.

Realizacijom plana do 2030. godine imaćemo 40 odsto manju emisiju štetnih gasova, kao i 40 odsto veće učešće OIE u proizvodnji električne energije, objasnio je on.

Takođe, kako je podvukao, moramo da radimo na izgradnji novih elektroenergetskih kapaciteta iz obnovljivih izvora, kao što su sunce i vetar, kako bismo obezbedili veću energetsku bezbednost i smanjili uvoznu zavisnost, s obzirom na to da trenutno uvozimo ugalj i električnu energiju iz drugih država.

Državni sekretar je istakao da ovaj plan predviđa i nove investicije u izgradnji interkonekcija sa susednim zemljama kako bismo diversifikovali pravce i izvore snabevanja gasom, ali i nove tehnologije, kao što su biogas i vodonik koje će dati veliki doprinos stabilnosti energetskog sistema u budućnosti.

Lakićević je naglasio da je energetska efikasnost važan stub energetske bezbednosti i da Ministarstvo rudarstva i energetike nastavlja da pruža podršku građanima subvencijama u iznosu od 50 odsto za zamenu stolarije, izolacije, kotlova i postavljanje solarnih panela.

Prošle godine, kako je podsetio, objavljen je prvi javni poziv za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima, na kome je 4.000 prijavljenih dobilo subvencije za zamenu stolarije i izolacije.

Ove godine raspisali smo novi javni poziv na kome će više od 25.000 domaćinstava dobiti subvencije u iznosu od 50 odsto za energetsku efikasnost i postavljanje solarnih panela, najavio je on.

Takođe, kako je dodao, na jesen će biti raspisan novi javni poziv na kome će 100.000 domaćinstava moći da učestvuje i interesovanje za ove subvencije, naročito za postavljanje solarnih panela, svakodnevno raste.

Državni sekretar je rekao da će građani koji mesečno u proseku plaćaju električnu energiju 3.500 dinara, imati uvećane račune za manje od 200 dinara, objasnivši da je ovo povećanje cene električne energije značajno jer će omogućiti da se finansiraju novi projekti i investicije kojih nije bilo u prethodnom periodu.