banner-image

Mineralno đubrivo za godinu dana poskupelo 177 odsto.

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u II kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal 2021. godine, povećane su za 34,3%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po grupama proizvoda u II kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal 2021. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Mineralna đubriva (177,0%), Seme (31,9%), Sredstva za zaštitu bilja (26,2%) i Hrana za životinje (22,0%).  

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u II kvartalu 2022. godine, u odnosu na I kvartal 2022. godine, u proseku su povećane za 9,7%.

Posmatrano po grupama proizvoda u II kvartalu 2022. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Mineralna đubriva (33,5%) i Seme (13,3%).