banner-image

Za akciju uljare u Novoj Crnji 16.500 dinara, prodaja do 12. septembra

Do 12. septembra vlasnici akcija Fabrike ulja Banat u Novoj Crnji mogu ih prodati za 16.502 dinara po akciji, navodi se u dokumentu objavljenom na Beogradskoj berzi.

Ponudu za preuzimanje nešto više od 10 posto akcija dala je novosadska Agrovojvodina Komercservis koja deluje zajedno sa vrbaskim Mirotinom pa imaju kontrolu na 89,99 procenata akcija Fabrike ulja.

Ponuđač namerava da zadrži postojeću delatnost Fabrike ulja i mesto obavljanja, najavljuje maksimalizaciju poslovnih rezultata a akcije kupuje u gotovini.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti u ciljanim akcijama najveći akcionar je Metropolitan trading sa 5,2 posto emisije.

U rukama fizičkih lica je nepunih tri posto akcija Fabrike ulja Nova Crnja.