banner-image

Koliko je hrane potrebno za uspešno zimovanje pčela

Količina i kvalitet hrane neophodan za prezimljavanje pčelinjih društava je vrlo bitna stavka, pogotovo kod mladih, neiskusnih pčelara koji nemaju dovoljan broj pčelarskih godina iza sebe.

Pod količinom hrane potrebnom za prezimljavanje pčelinjih zajednica se podrazumeva kvalitetna hrana koja će biti dovoljna da svako pčelinje društvo uđe normalno i brzo u prolećni razvoj.
Potrebno je da, ako pčelinje društvo krajem avgusta ima 6 ramova legla, na njima se nalaze i bogati venci meda (oko 10 cm). Oni bi trebalo da se spuštaju na dole do polovine rama polukružno.

Na takvih 6 srednjih ramova samo u vencima meda ima najmanje 8 kg, sa pergom i više. Ta količina hrane trebalo bi da bude dovoljna do meseca marta, ali u zavisnosti od vremenskih uslova. Hladno proleće sa velikim brojem kišnih dana uticaće da da ta hrana ne bude dovoljna i treba vršiti dohranu.

Pogotovo jer u martu počinje intezivan razvoj pčelinjih zajednica, a tada im treba i najveća količina kvalitetne hrane za stimulisanje matice,  a to su med i polen.

To znači da pored ovih 6 ramova sa vencima meda koji će se do sredine septembra i produbljivati kako se leglo bude smanjivalo treba u košnici biti još po dva rama levo i desno sa polenom i medom i da su gotovo krcati (što mu dođe još izmedju 12-15 kg).

Sa takvim ramovima sa strane (koji su rezerva) u toku zimskog perioda, kada god vremenski uslovi dozvoljavaju pčele dopunjuju medne vence iznad klubeta u kojem zimuju jer uvek teže da im je hrana u neposrednoj blizini.

U lošnim pašnim godinama potrebno je obratiti izuzetnu pažnju na potrebnu količinu hrane: Ko to bude uspeo da im obezbedi, naravno uz ostale pripreme, može biti miran i normalno dočekati prolećne dane sledeće pčelarske godine.

Još jedan faktor utičena razvoj i dinamiku razvoja samih pčelinjih zajednica, a to su klimatski uslovi u poslednjih par godina koji su znatno izmenjeni. Zime su blaže nego što su bile ranije ali to ne dovodi u pitanje količinu kvalitetne hrane, jer sve što je višak u prvoj ozbiljnijoj paši (bagrem) pčele će brže akumulirati i skladištiti u ćelije saća

mast.inž.polj Nenad Stefanović

Izvor: PSSS