banner-image

Za unapređenje starih zanata Vojvodina daje tri miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini.

Bespovratna sredstava se dodeljuju radi unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički ili stari zanat ili posao domaće radinosti, u cilju povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u Vojvodini.

Tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata. Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa.

Subvencionisani iznos se odobrava:  za opremu u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara i za repromaterijal u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija su delatnost stari i umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinosti, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 30. decembra 2021. godine i razvrstana su na mikro ili mala pravna lica ili preduzetnici paušalci.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 27.09.2022. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 021/ 487 – 4668 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.