banner-image

Licitacija državnih njiva u Bačkoj Topoli i Staroj Pazovi, početna cena i 53.506 dinara

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede raspisala je oglase za prvi krug javnog nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u opštinama Bačka Topola i Stara Pazova. 

U Staroj Pazovi na licitaciju ide 498 parcela, odnosno 396 hektara. Rok za podnošenje ponuda je 29. septembar ove godine, a otvaranje ponuda je zakazano za 7. oktobar u 10 časova. Na javnom nadmetanju biće zemljište u devet katastarskih opština u ovoj lokalnoj samoupravi. Obilazak parcela organizovan je 26. septembra. Najniža početna cena je 8.303 dinara po hektaru, u Golubincima, Krnješevcima… Međutim, najviša početna cena je daleko iznad toga – ide do 51.257 dinara, koliko je K.O. Stara Pazova, te Starim Banovcima, Vojki, Golubincima…

U Bačkoj Topoli na licitaciji zakazanoj za 3. oktobar u 12 časova, kada će se otvarati ponude, biće 128 parcela, odnosno 120 hektara. Javno nadmetanje kreće od najniže početne cene od 4.334 dinara u Novom Orahovu, 5.350 dinara u Gornjoj Rogatici, te od 9.738 dinara u Gornjoj Rogatici. Najviša početna cena na licitaciji biće 53.506 dinara, koliko je hektar u Novom Orahovu, Malom Beogradu, Gornjoj Rogatici, Bajši… Obilazak parcela u bačkotopolskim atarima je zakazan za 19. septembar, a prijave se mogu podneti najkasnije do 23. septembra. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve licitacije realizuju se elektronski. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imaju fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, čija su gazdinstva u  aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalaze parcele koje su predmet zakupa. Takođe, fizička lica čija su gazdinstva u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa. Pravo imaju i pravna lica upisana u Registar, ako su vlasnici najmanje deset hektara poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i imaju sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

S. G.