banner-image

Internacionalni skup uzgajivača bobičastog voća 23. septembra u Beogradu

U petak, 23. septembra otvara se drugi internacionlani skup „Berry Business Forum”, specijalizovanu konferenciju namenjenu uzgajivačima i izvoznicima svežeg bobičastog voća.

Skup će otvorit Vedrana Ilić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Joost Reintjes, ambasador Kraljevine Holandije, Sašo Ristestki, USAID Economic Development Governance and Enterprise Growth Project.

Događaj organizuje Agro Belgrade uz podršku Ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Ambasade Kraljevine Holandije i USAID-ovog Projekta EDGE.

Ovaj poslovni skup će skrenuti pažnju srpske javnosti i internacionalnih kupaca o potencijalu domaće proizvodnje bobičastog voća i na potrebu za integrisanjem na domaćem i međunarodnom tržištu. Uz prisutvo srpskih i regionalnih uzgajivača, domaćih i međunarodnih stručanjaka, distrubutera i dobavljača modernih tehnologija, forum će biti odlična prilika za umrežavanje i razmenu znanja i iskustava predstavnika rastuće industrije bobičastog voća.