banner-image

Izložba lovne faune Srbije uskoro na sajmu u Novom Sadu

U Hali „Master“ Novosadskog sajma, tokom predstojećeg Sajma lova i ribolova i Sajma ekologije, na površini od 480 m², biće urađena postavka trofeja krupne divljači, koja će skoro imati identičan izlagački koncept predstavljanja trofeja krupne divljači, predatora i krupnih zveri Srbije, kao onaj kojim je bio predstavljen nastup Republike Srbije na Svetskoj izložbi trofeja ONE WITH NATURE, održanoj 2021. godine u Budimpešti.

Nastup Republike Srbije i predstavljanje raznolikosti biodiverziteta lovne faune Srbije na Svetskoj izložbi trofeja 2021. godine je bio veoma uspešan. Po oceni publike i stručne javnosti, naš štand na 400 m² je po broju izloženih trofeja i dermopreparata proglašen za jednu od najbolje uređenih i stručno postavljenih izložbi trofeja. Tom prilikom je izloženo 515 trofeja krupne divljači, predatora i krupnih zveri. Po zvaničnim podacima domaćina, štand Republike Srbije je u vreme svetske izložbe trofeja ONE WITH NATURE videlo 616.000 posetilaca, što predstavlja  veliki uspeh u oceni nastupa Srbije na svetskoj izložbi u Budimpešti.

U okviru Međunarodnih sajmova LORIST, u segmentu prezentacije lovstva i lovne privrede Srbije, ove godine će u Hali „Master“ biti postavljen Izlagački paviljon trofeja lovne faune Srbije, na površini od 480 m².

Lovna faune Srbije će biti predstavljena izložbenom postavkom od 620 trofeja, a raznolikost biodiverziteta naše zemlje biće predstavljena sa više od 50 dermopreparata krupne divljači.

Izložbenu postavku trofeja lovne faune Srbije i biodiverzitet Srbije će predstavljati sledeće lovne i nelovne vrste:

 • Jelen evropski (Cervus elaphus L.)
 • Jelen lopatar (Dama dama L.)
 • Jelen virdžinijski (Odocoileus virginianus Z.)
 • Srndać (Capreolus capreolus L.)
 • Muflon (Ovis musemon L.)
 • Vepar (Sus scrofa L.)
 • Divokoza (Rupikapra Balcanika L.)
 • Medved (Ursus arctos L.)
 • Vuk (Canis lupus L.)
 • Lisica (Vulpes vulpes L.)
 • Šakal (Canis aureus L.)
 • Jazavac (Meles meles L.)
 • Divlja mačka (Feleis Silvestri Schreb)