banner-image

Za podršku proizvodima sa geografskim poreklom Vojvodina daje milion dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

  1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2022. godini;
  2. troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2022. godini izvršile ovlašćene organizacije;
  3. troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, SRPSKI KVALITET u 2022. godini.

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 1.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 70% podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 300.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 15. novembrom 2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese www.psp.vojvodina.gov.rs