banner-image

Pšenica ponovo najtraženija berzanska roba, cena dostigla 39 dinara bez PDV

Smanjena aktivnost na berzanskom tržištu dovela je do manjeg ukupnog prometa u odnosu na prošlu nedelju. Ukupno je trgovano 3.500 tona, finansijske vrednosti 158.569.500,00 dinara. Cene žitarica beležile su rast, dok je na tržištu uljarica uočen negativan cenovni trend.

Početkom nedelje bila je primetna veća ponuda kukuruza starog roda. Međutim, kako je nedelja odmicala ponuda se smanjivala. Kukuruz rod 2021. godine trgovan je u cenovnom rasponu od 33,80 do 34,00 din/kg bez PDV-a.

Ponder cena za ovu nedelju iznosi 33,90 din/kg bez PDV-a (37,29 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na nedelju dana ranije rast od 0,40%. S druge strane, kada je u pitanju novi rod, primetno je odsustvo ponude većih količina. Ugovor za novi rod kukuruza zaključen je po ceni od 33,50 din/kg bez PDV-a, za vlagu do 14,5%, dok su ugovori za kukuruz sa povišenom vlagom zaključeni od 32,40 do 32,50 din/kg bez PDV-a.

Krajem nedelje, kukuruz sa primesama do 2% prometovan je po 34,00 din/kg bez PDV-a.

Količinski, u trgovanju, najviše je bila prisutna pšenica. Krajem nedelje zabeleženo je veće interesovanje kupaca za kupovinom pšenice. Ova žitarica se u zavisnosti od sadržaja proteina trgovala u širokom cenovnom rasponu od 36,90 do 39,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 37,08 din/kg bez PDV-a (40,79 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena beleži rast za 0,78%.

Na tržištu soje, interesovanje kupaca za starim rodom bio je izrazito malo. Ponude su bile na višim cenovnim nivoima u odnosu na tražnju. Ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 81,00 din/kg bez PDV-a. Tražnja novog roda soje tokom cele nedelje bila je na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu. Krajem nedelje zabeležena je povećana tražnja, te je soja rod 2022. trgovana po 79,50 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, cena beleži pad od 1,24%.

Uljana repica, rod 2022. godine, trgovana je po 66,00 din/kg bez PDV-a (72,60 din/kg sa PDV-om).

Ruska urea, 25/1, franko isporučena kupcu, prometovana je na cenovnom nivou od 99,71 din/kg bez PDV-a (109,68 din/kg sa PDV-om).

U pogledu sačmi, trgovalo se sojinom i suncokretovom. Sojina sačma, 44% proteina, trgovana je po 80,00 din/kg bez PDV-a (96,00 din/kg sa PDV-om).

Suncokretovom sačmom, 33% proteina, trgovalo se po 32,50 din/kg bez PDV-a (39,00 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Usled rasta tenzija sa Rusijom, cene svih roba su rasle u drugoj polovini nedelje u Čikagu. Cene soje trpele su zbog pada kineskog uvoza. Od početka godine Kina je uvezla 18,21 milion tona iz Sad i 40,93 miliona tona iz Brazila, što su manje količine nego prethodne godine. Očekivani obim setve u Brazilu ograničava potencijal rasta.

Prema USDA žetva kukuruza u SAD je dostigla 7%, dok je setva ozime pšenice na 21%. Najveći cenovni rast zabeležen je kod pšenice zbog trenutne neizvesnosti u pogledu održivosti koridora koji omogućava Ukrajini izvoz žitarica.

U Francuskoj, slabi prinosi kukuruza doveli su do novog snižavanja procene proizvodnje ove žitarice. Nedostatak vode se i dalje nastavlja, a problemi sa nicanjem uljane repice zabeleženi su u mnogim regionima.

Kao i na američkom tržištu, i na Evronekstu kretanje cena zavisilo je od situacije u regionu Crnog mora