banner-image

 Konkursne uslove za bespovratna sredstva namenjena nepoljoprivrednim aktivnostima ispunilo 16 aplikanata

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo je Odluku o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

Sredstva u visini od  35.000.000,00 dinara raspodeljuju se:

Rb Broj prijave Ime i prezime/ naziv Mesto Bod Odobreno
1 104-401-6528/2022-01 Pavle Tatić Turija 125 925.358,00
2 104-401-6558/2022-01 Slobodan Čikić Zasavica 120 117.046,00
3 104-401-6517/2022-01 Zuzana Venjarski Kovačica 115 243.733,00
4 104-401-6534/2022-01 Gospa Divljak Ležimir 115 539.733,00
5 104-401-6545/2022-01 Panonski Mediteran resort Banoštor 110 1.004.830,00
6 104-401-6518/2022-01 D.O.O. FORUMCOOP Mali Iđoš 105 1.921.060,00
7 104-401-6527/2022-01 Vera Kujačić Banoštor 105 316.424,00
8 104-401-6554/2022-01 Ilija Brdar Irig 95 168.000,00
9 104-401-6536/2022-01 Nikola Zagorac Bačka Topola 90 1.316.056,00
10 104-401-6537/2022-01 Adriana Milovanović Bukovac 90 580.544,00
11 104-401-6546/2022-01 Radovan Mirić Ruma 90 122.599,00
12 104-401-6519/2022-01 Radmila Marković Rakovac 85 131.934,00
13 104-401-6533/2022-01 AE PROJEKT CENTAR DOO -ogranak vinarija Dragić Riđica 85 2.000.000,00
14 104-401-6539/2022-01 Dragica Javor Temerin 80 1.077.696,00
15 104-401-6582/2022-01 Nikola Simović PR proizvodnja vina od grožđa Vinarija Salaš Naš Horgoš Horgoš 80 237.307,00
16 104-401-6524/2022-01 DOO Vukadinović 2010 Odžaci 80 1.744.311,00
          12.446.631,00

Odbijaju se prijave:

rb Broj prijave Ime i prezime Mesto Opština
1 104-401-6513/2022-01 Sara Stojanovski Kać Novi Sad
2 104-401-6516/2022-01 Nemanja Ivanović Novi Sad Novi Sad
3 104-401-6523/2022-01 Željko Perić Sombor Sombor
4 104-401-6529/2022-01 Saša Aćimović Apatin Apatin
5 104-401-6530/2022-01 Adam Farkaš Kovačica Kovačica
6 104-401-6532/2022-01 Nenad Travica Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica
7 104-401-6542/2022-01 Đorđe Milić Novi Sad Novi Sad
8 104-401-6547/2022-01 Majda Kubatov Svetozar Miletić Sombor
9 104-401-6548/2022-01 Ljiljana Radovanović Mačvanska Mitrovica Sremska Mitrovica
10 104-401-6549/2022-01 Biljana Pudar pr ugostiteljska radnja Bezdanska bajka Bezdan Sombor
11 104-401-6550/2022-01 Monika – Ester Feher pr usluge smeštaja ALBA ergela Temerin Temerin
12 104-401-6552/2022-01 Mlekara Carpe diem doo Krušedol Irig
13 104-401-6553/2022-01 Teodora Blažin pr ugostiteljstvo, izrada predmeta od pruća i usluge dubinskog usisavanja i pranja Anna 2019 Novi Bečej Novi Bečej
14 104-401-6556/2022-01 Slavica Ćirić Bešenovo Sremska Mitrovica
15 104-401-6559/2022-01 Miloš Jovanović Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica
16 104-401-6562/2022-01 Hunting house DOO Turija Srbobran
17 104-401-6566/2022-01 Tanja Slepčević Buđanovci Ruma
18 104-401-6567/2022-01 Milka Malinović Bački Petrovac Bački Petrovac

Odbacuju se prijave

rb Broj prijave Ime i prezime Mesto Opština
1 104-401-6555/2022-01 Nikola Moljac Čenej Novi Sad
2 104-401-6563/2022-01 Vera Tadić Deronje Odžaci
3 104-401-6564/2022-01 Boris Lihvarček Maradik Inđija
4 104-401-6565/2022-01 Franja Lihvarček Maradik Inđija

 

Od ukupnog broja pristiglih prijava (39 prijava), 16 prijava ispunjava sve uslove predviđene Konkursom i Pravilnikom, 22 prijave ne ispunjavaju uslove predviđene Konkursom i Pravilnikom, od čega je 4 prijave odbačeno a 18 prijava je odbijeno, a  podnosilac prijave Mirela Asak odustala je od prijave.

Ca 16 podnosioca prijava Komisija je predložila da se zaključi ugovor o dodeli bespovratnih sredstava.

Žalba se ulaže pokrajinskom sekretaru u roku od 15 dana od dana dostavljanja pojedinačnog rešenja, odnosno najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja Odluke na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za lica za koje lična dostava nije uspela.