banner-image

Nove cene osnovnih namirnica i goriva, ostaje zabrana izvoza mleka

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte i Odluka o izmeni odluke o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka.

Kako bi zaštitila tržište i sprečila deformacije u formiranju cena koje su važne za snabdevanje potrošača, Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici usvojila Uredbu o izmenama Uredbe o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica.

Zbog rasta cene stočne hrane, bilo je neophodno korigovati cenu svežeg pilećeg trupa.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a važi do 31. oktobra 2022. godine.

Izmenjena je i Odluka o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka, te je produžena za još 30 dana u cilju ublažavanja posledica i sprečavanja kritične nestašice mleka i proizvoda od mleka.

Takođe, usvojena je izmenjena Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte, imajući u vidu da je tržište još uvek nestabilno i da je neophodno produžiti period važenja ograničenja cena tih proizvoda.